Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Synergie účinků struktury a podmínek zkoušení na hodnocení odolnosti vůči porušení keramik

ŘešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektuME854 (1016/2006-32)
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2005-12-31 - 2006-12-30

Anotace
Navrhovaný projekt si klade za cíl porozumět synergii výše popsaných vlivů, tj. účinku jakosti povrchu, geometrie vrubu a zatěžování, vlivu odporu proti šíření trhliny apod. na lomové chování. To ve svých důsledcích přinese zpřesnění hodnocení lomové houževnatosti na základě vzorků s chevronovým vrubem u materiálů se zvyšujícím se odporem materiálu proti šíření trhliny (včetně kompozitních materiálů s keramickou matricí) jako hlavní nástroj jejich dalšího vývoje.


Nic nebylo nalezeno / nothing found