Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Lomová odolnost ocelí pro kontejnery vyhořelého jaderného paliva

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuME 303
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení1998-12-31 - 2001-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na hodnocení lomové odolnosti ocelí plánovaných na výrobu kontejneru na vyhořelé jaderné palivo. Cílem projektu na vědecké úrovni je rozvinout a oživit nové metody hodnocení odolnosti vůči křehkému lomu, zejména pak tzv. lokální přístup, metodologii master křivky, "toughness scaling" modely a modelování dynamických úloh metodou konečných prvků. Na aplikační úrovni se přepokládá komplexní zhodnocení lomového chování experimentální tavby feritické oceli a specifikace postupů vhodných pro predikci lomového chování. Projektové práce teoretického, výpočtového a experimentálního charakteru jsou koordinovány řešitelem projektu na mezinárodní úrovni (spolupracují pracoviště z Francie a Maďarska) v rámci programu NATO "Science for Peace".


Nic nebylo nalezeno / nothing found