Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Lomové chování rozhraní typu keramika-keramika a kov-keramika u vrstevnatých materiálů

ŘešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektuM100410902
AgenturaAkademie věd České republiky
Doba řešení2009-05-11 - 2011-12-30

Anotace
Cílem navrhovaného projektu je popsat mechanickou odezvu bi-materiálového rozhraní ve vrstevnatém
materiálu typu kov-keramika a podmínky vzniku trhlin na tomto rozhraní. Klíčovým problémem přitom bude
nalezení metody umožňující získat relevantní experimentální charakteristiky umožňující chování materiálu na rozhraní kvantifikovat a vyvinout způsob jak predikovat odezvu vrstevnatého materiálu na působící mechanické, případně i tepelné namáhání vzniklé např. průchodem proudu v komponentě. Nedílnou součástí řešených dílčích cílů v navrhovaném projektu je i poskytnutí vhodných parametrů nezbytných pro numerické modelování
vrstevnatých materiálů metodami konečných prvků. V numerických modelech se počítá s aplikací kohezních
prvků, které jsou pomoci vhodně nastaveného trakčně separačního zákona schopny popsat i šíření trhlin.


Nic nebylo nalezeno / nothing found