Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv ultrajemné disperze částic na štěpný lom chromových ocelí

ŘešitelIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
Číslo projektuGA106/08/1397
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Feriticko/martenzitické oceli typu (9-12)Cr-X a zejména jejich varianta s disperzí oxidických částic (ODS) jsou kandidátním konstrukčním materiálem reaktorových nádob štěpných reaktorů IV. generace a intenzivně vyvíjených fúzních reaktorů. V obou případech je životnost komponent kontrolována synergií tepelného a radiačního poškození. Zatímco radiační zkřehnutí je experimentálně studováno u každé kandidátní slitiny okamžitě, kvantifikaci změn mikrostruktury a lomového chování těchto materiálů v důsledku tepelné expozice nebyla zatím věnována náležitá pozornost. Precipitát vzniklý v důsledku tepelného stárnutí může v kombinaci s disperzí oxidických částic vést ke změně mechanismu štěpení a kritickému zkřehnutí oceli. Projekt je zaměřen na kvantifikaci těchto změn a nalezení podstaty mechanismu nukleace štěpení pro struktury s disperzí oxidických částic a precipitátů. Řešení projektu bude v první fázi spočívat v kvantitatifikaci parametrů iniciace křehkého porušení ocelí v základním stavu.


2011

Stratil L., Hadraba H., Buršík J., Dlouhý I.: Comparison of microstructural properties and Charpy impact behaviour between different plates of the Eurofer97 steel and effect of isothermal ageing. J. Nucl. Mater. 416 (2011) 311-317

Hadraba H., Kazimierzak B., Stratil L., Dlouhý I.: Microstructure and impact properties of ferritic ODS ODM401 (14%Cr-ODS of MA957 type). J. Nucl. Mater. 417 (2011) 241-244

Hadraba H., Fournier B., Stratil L., Malaplate J., Rouffie A., Wident P., Ziolek L., Béchadeb J.: Influence of microstructure on impact properties of 9-18%Cr ODS steels for fusion/fission applications. J. Nucl. Mater. 411 (2011) 112-118