Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Vysokoteplotní měření elastických vlastností IMCE HT1600

Systém umožňuje nedestruktivní rezonanční metodou získat teplotní závislost elastických vlastností materiálu.

Systém se skládá z části umožňující měření při pokojové teplotě a vysokoteplotní části. Automatické nebo ruční buzení vibrací vzorku se používá pro měření jeho elastických vlastností a tlumení až do teploty 1600 °C. Systém IMCE HT1600 může být provozován v atmosféře vzduchu nebo s manuálním systémem zásobování plynem, který se používá pro generování kontinuálního toku inertního plynu (argon) v prostoru pece. Je taky možné nainstalovat dilatometr umožňující měření lineární expanze souběžně s měřením elastických vlastností.