Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Universal nanomechanical testing machine Zwick ZHN

Zkušební stroj je určen pro indentační, vrypové, opotřebovací a tlakové zkoušky materiálů a povrchových vrstev za pokojové teploty. Maximální silový rozsah stroje je 2N. K dispozici jsou diamantové hroty typu Vickers, Berkovich, koule o průměrech 20 a 50 μm a ploché hroty s průměrem 5 a 100 μm.

Pomocí tří různých typů držáků lze upevnit testovací vzorky až do velikosti 50 mm. Zkušební stroj umožňuje měření tvrdosti pomocí pomalého, rychlého a ultrarychlého zátěžného cyklu. Stanovení elastického modulu lze provádět dle normy ISO14577, pomocí metody QCSM a pomocí kulového hrotu. Dále zkušební stroj umožňuje provedení únavových testů za pomoci kulového hrotu, vrypových zkoušek a zkoušek opotřebení povrchu.