Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Rozptyl lomové houževnatosti u keramik a kompozitů s křehkou matricí za zvýšených teplot

ŘešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektu106/05/P119
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2007-12-30

Anotace
Projekt je orientován na hodnocení vlivu zvýšené teploty na lomové chování kompozitů s křehkou matricí včetně
sledování statistických aspektů jejich porušování. Cílem projektu je analyzovat rozptyly hodnot lomové
houževnatosti vybrané monolitické keramiky a kompozitu s křehkou matricí vyztuženou křehkými vlákny zjištěné
při rozdílných teplotách za použití vhodných statistických přístupů. Nedílnou součástí bude hledání
odpovídajících fyzikálních (mikrostrukturních, mikrofraktografických) příčin zjištěným vlastnostem rozptylů experimentálních dat. Prourčování charakteristik lomové houževnatosti bude použita jednak technika
využívající ohybové vzorky s vruby typu chevron a jednak technika založená na rovném vrubu utěchto vzorků.
Získané poznatky o vlastnostech statistických rozptylů umožní kvalifikovaně posoudit, která z uvedených
metodik je vhodnější pro sledovanou skupinu keramik. Studium lomového chování bude navíc zahrnovat vliv
rychlosti zatěžování a velikosti zkušebních vzorků na použitelnost postupů stanovení hodnot lomové
houževnatosti, jehož znalost je významná z hlediska přenositelnosti dat.


Nic nebylo nalezeno / nothing found