Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Zkušební systém pro vysokoteplotní zkoušky

Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky kovů, keramik a komppozitů lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu.

Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu. K dispozici jsou přípravky vyrobené z SiC pro 3 a 4 - bodový ohyb s rozpětím válečků od 20 a 40 milimetrů a tlakové desky. U ohybových a tlakových zkoušek je možné využít vestavěného snímače deformace. Zkušební systém umožňuje provádění zkoušek v tahovém režimu, kde jsou přípravky vyrobeny z wolframové slitiny. Lze provádět zkoušku tahem a zkoušky excentrickým tahem miniaturizovaných CT vzorků. I v tomto případě lze snímat deformaci vestavěným kontaktním snímačem. Silová kapacita stroje je do ± 20 kN s tím že u některých zkoušek je maximální použitelná síla omezena použitými přípravky. Systém je plně řízen pomocí softwaru TestXpert s vysokou mírou variability a možnosti úprav zkušebních postupů, což umožňuje provádět složité experimenty.