Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu106/05/0918
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2007-12-30

Anotace
Projekt si klade dva hlavní cíle: (i) objasnit souvislost mezi stavem precipitace fáze Ni4Ti3 v téměř stechiometrických tvarově paměťových slitinách NiTi a chováním těchto slitin při dopředné a zpětné martenzitické transformaci B2-(R)-B19’ a (ii) vytvořit vědomostní základnu a technologické podmínky nutné k tomu, aby bylo možné přenést perspektivní postupy tavení a lití NiTi slitin do průmyslového prostředí ČR. Významným sjednocujícím prvkem obou částí projektu je posouzení vlivu příměsí kontaminujících slitiny NiTi při jejich přípravě na tvorbu mikrostruktury a následný průběh martenzitické transformace.


Nic nebylo nalezeno / nothing found