Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Creep apriorně křehkých materiálů pro vysokoteplotní aplikace při velmi malých rychlostech deformace

ŘešitelRNDr. Luboš Kloc, CSc.
Číslo projektuA2041101
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2000-12-31 - 2005-12-30

Anotace
Perspektivní vysoce pevné materiály pro namáhaní za vysokých teplot
na bázi intermetalik a keramik jsou za normální teploty
křehké. Doposud realizovaná měření creepových vlastností těchto
materiálů jsou
prováděna za podmínek vedoucích k snadno měřitelným velkým
rychlostem deformace, což neodpovídá praktickým aplikacím těchto materiálů.
Používané techniky měření velmi malých creepových deformací jsou vhodné
pouze pro tvárné materiály.
Předkládaný projekt má dvojí cíl. V praktické rovině je jím vývoj techniky měření
velmi malých
creepových deformací tak, aby byla použitelná i pro perspektivní materiály
s vysokou pevností a omezenou tvárností a doplnění základních
creepových charakteristik těchto materiálů o oblast velmi malých rychlostí
deformace.
V rovině teoretické projekt usiluje o rozšíření poznatků o mechanismech
viskózního creepu u materiálů s omezenou aktivitou dislokací, což by mohlo
přispět k řešení sporu, který je o těchto mechanismech veden již dlouhou dobu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found