Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv vodíku na strukturu a funkční vlastnosti tvarově-paměťových slitin NiTi

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu8J21AT002
Interní číslo projektu421010
Doba řešení2021-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Primárním cílem navrhovaného projektu je objasnit mechanismy interakcí mezi tvarově paměťovými slitinami NiTi a atomy vodíku ať již ve slitině obsaženými nebo slitinou absorbovanými při různých environmentálních expozicích. Základní otázky, na které budeme hledat odpovědi, jsou:
  1. Jaká je rozpustnost vodíku v matrici NiTi?
  2. Je vodík v NiTi slitinách distribuován homogenně (formou intersticiálního tuhého roztoku) nebo tvoří hydridické fáze?
  3. Jaký je vliv vodíku na funkční a mechanické charakteristiky NiTi slitin v závislosti na jeho obsahu ve slitině?


2023

Gehringer D., Friák M., Holec D.: Models of configurationally-complex alloys made simple. Computer Physics Communications 286 (2023) 108664