Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Diagnostika poškození potrubních systémů metodou akustické emise pro odhady jejich zbytkové životnosti

ŘešitelIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
Číslo projektuTK03020089
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2020-07-01 - 2023-12-31

Anotace
Ocelové potrubní systémy elektráren v energetice a chemickém průmyslu jsou desítky let provozovány při vysokém tlaku i teplotě. Postupně degradují plastickou deformací, doprovázenou vznikem trhlin - creepem. Dochází ke snižování životnosti celého potrubního systému. Obvyklé metody detekce míry poškození creepem vyžadují odběry vzorků a jejich dlouhodobé zkoušky v laboratoři až do lomu materiálu. Cílem řešení projektu je vytvoření nedestruktivního diagnostického systému využívajícího metodu akustické emise (AE) pro provozní sledování vzniku a míry šíření trhlin, vznikajících creepovým poškozením. Průběžné sledování vzniku creepu s využitím AE přispěje také ke snižování rizika možné havárie. Návazné zpracování získaných dat umožní přesnější odhady zbytkové životnosti potrubí.