Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Diagnostika poškození potrubních systémů metodou akustické emise pro odhady jejich zbytkové životnosti

ŘešitelIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
Číslo projektuTK03020089
Interní číslo projektu102011
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2020-07-01 - 2023-12-31

Anotace
Ocelové potrubní systémy elektráren v energetice a chemickém průmyslu jsou desítky let provozovány při vysokém tlaku i teplotě. Postupně degradují plastickou deformací, doprovázenou vznikem trhlin - creepem. Dochází ke snižování životnosti celého potrubního systému. Obvyklé metody detekce míry poškození creepem vyžadují odběry vzorků a jejich dlouhodobé zkoušky v laboratoři až do lomu materiálu. Cílem řešení projektu je vytvoření nedestruktivního diagnostického systému využívajícího metodu akustické emise (AE) pro provozní sledování vzniku a míry šíření trhlin, vznikajících creepovým poškozením. Průběžné sledování vzniku creepu s využitím AE přispěje také ke snižování rizika možné havárie. Návazné zpracování získaných dat umožní přesnější odhady zbytkové životnosti potrubí.


2024

Dvořák J., Král P., Sklenička V., Kvapilová M., Šifner J., Koula V., Ohanková M.: Study of creep damage in P92 steel using acoustic emission. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 259 -2662023

Ohanková M., Čmakal J., Junek M., Kvapilová M., Dvořák J., Sklenička V.: Root cause of embrittlement of in-service exposed high pressure steam pipeline. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 300-3052021

Dvořák J., Sklenička V., Král P., Kvapilová M., Svobodová M., Šifner J., Koula V.: Studie odhadu creepového poškození oceli pro energetická zařízení. Životnost komponent energetických zařízení 16 (2021) 93-99