Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických bloků

Spoluřešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektuFR-TI4/406
AgenturaMinisterstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení2011-12-31 - 2015-12-30

Anotace
Cílem projektu je ověření vlivu progresivních svařovacích postupů (svařování orbitální hlavou) tlustostěnných vysoce namáhaných trubek z oceli P91 případně oceli P92 na dlouhodobou žáropevnost a creepovou odolnost. Cestou experimentálního výzkumu bude ověřen (potvrzen či vyvrácen) výrazný vliv svařování tlustostěnných trubek do nízkých úkosů na výsledné creepové chování svaru. Dalším řešeným problémem bude posouzení možnosti zlepšení dlouhodobých vlastností svaru pomocí optimalizace tepelného zpracování provedených svarových spojení.


2016

Sklenička V., Kuchařová K., Svobodová M., Kvapilová M., Král P., Horváth L.: Creep properties in similar weld joint of a thick-walled P92 steel pipe. Mater. Character. 119 (2016) 1-122015

Kloc L.: Critical View on the Creep Modelling Procedures. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 540-542