Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelích

ŘešitelIng. Petr Král, Ph.D.
Číslo projektu19-18725S
Interní číslo projektu319110
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Žárupevné oceli jsou významné konstrukční materiály pro klíčové vysokoteplotní komponenty parních elektráren. Největší změny v jejich creepovém chování nastávají po dlouhodobém provozu. Avšak současné projekty (délka řešení 3 roky) neumožnují detailní zkoumání creepových mechanismů nastávajících při 10-100 tis. hod., jako je např. difúzní creep. Nedávno bylo zjištěno, že takové mechanismy creepu mohou být zkoumány v materiálech po aplikaci extrémní plastické deformace. Aplikace extrémní plastické deformace vede k formování struktur s různou velikostí zrna, dislokační hustotou a množstvím maloúhlových hranic, což umožnuje studovat různé creepové mechanismy od dislokačního až po creep difúzní. Motivací tohoto projektu je experimentální studie creepových mechanismů a mikrostrukturních změn, které mohou mít vliv na dlouhodobé creepové vlastnosti pokročilých žárupevných ocelí. Experimentální creepové výsledky budou srovnány s creepovými modely.


2022

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Král L., Kvapilová M., Roupcová P., Horváth J.: Creep Resistance of S304H Austenitic Steel Processed by High-Pressure Sliding. Materials 15 (2022) 3312021

Král P., Dvořák J., Král L., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kunčická L., Kvapilová M., Svobodová M.: Paper 035: Creep behaviour and microstructure changes of heat resistant steel P92 processed by severe plastic deformation. ECCC 2021, 5th Int. Creep and Fract. Conf. 2021 (2021) 123-132

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kunčická L., Kvapilová M., Ohanková M.: Influence of High Pressure Sliding and Rotary Swaging on Creep Behavior of P92 Steel at 500 °C. Metals 11 (2021) 2044

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Masuda T., Tang Y., Horita Z., Kunčická L., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Effect of severe plastic deformation on creep behaviour and microstructure changes of P92 at 923 K. Kovové materiály 59 (2021) 141 -148

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kunčická L., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Influence of severe plastic deformation and subsequent annealing on creep behaviour of martensitic 9% Cr steel . METAL 2021 Conf. Proc. 2021 (2021) 429-434

Král P., Dvořák J., Kunčická L., Kocich R., Kvapilová M., Svobodová M., Sklenička V.: Influence of Rotary Swaging on Creep Behaviour of P92 Steel. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1190 (2021) 012033

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Microstructure changes occurring in heat-resistant steels during severe plastic deformation and subsequent creep. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1178 (2021) 0120332020

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kvapilová M., Svobodová M.: Effect of ultrafine-grained microstructure on creep behaviour in 304L austenitic steel. Mater. Sci. Eng. A 785 (2020) 139383

Král P., Dvořák J., Blum W., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kunčická L., Kocich R., Kvapilová M., Svobodová M.: The Effect of Predeformation on Creep Strength of 9% Cr Steel. Materials 13 (2020) 5330

Sklenička V., Král P., Dvořák J., Takizawa Y., Masuda T., Horita Z., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Effects of Grain Refinement and Predeformation Impact by Severe Plastic Deformation on Creep in P92 Martensitic Steel. Adv. Eng. Mater. 22 (2020) 1900448