Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv atomových pastí na kinetiku difúze a fázových transformací

SpoluřešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuA1.9
AgenturaMaterials Center Leoben
Doba řešení2011-06-30 - 2014-06-29

Anotace
Projekt se zabývá vlivem atomárních pastí na kinetiku difúze intersticiálních příměsí a následným vlivem na kinetiku difúzních fázových transformací. Významnou intersticiální příměsí v ocelích je uhlík, který interaguje s cizími atomy jako je např. chrom, na nějž může být výrazně vázán. Byla vyvinuta řada modelů popisujících jednak energetiku vlastního zachycení uhlíku cizím atomem, jednak důsledky jeho zachycení na kinetiku difúze. Modely byly úspěšně využity pro stanovení energie vazby mezi atomem uhlíku a atomy řady příměsí na základě analýzy chemického potenciálu uhlíku stanoveného metodou CALPHAD. Takto byla získána velmi dobrá shoda s literárními údaji.


2014

Fischer F., Svoboda J.: Diffusion of elements and vacancies in multi-component systems. Prog. Mater. Sci. 60 (2014) 338-367

Fischer F., Svoboda J., Petryk H.: Thermodynamic extremal principles for irreversible processes in materials science. Acta Mater. 67 (2014) 1-20

Svoboda J., Mori G., Prethaler A., Fischer F.: Determination of trapping parameters and the chemical diffusion coefficient from hydrogen permeation experiments. Corros. Sci. 82 (2014) 93-100

Svoboda J., Fischer F.: Abnormal grain growth: a non-equilibrium thermodynamic model for multi-grain binary systems. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 22 (2014) 0150132013

Fischer F., Svoboda J., Kozeschnik E.: Interstitial Diffusion in Systems with Multiple Sorts of Traps. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 21 (2013) 025008

Svoboda J., Fischer F.: A New Computational Treatment of Reactive Diffusion in Binary Systems. Comp. Mater. Sci. 78 (2013) 39-46

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: Determination of Depths of Interstitial Traps from Thermodynamic Data - A New View on Carbon Trapping and Diffusion. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 21 (2013) 065012

Fischer F., Mori G., Svoboda J.: Modelling the Influence of Trapping on Hydrogen Permeation in Metals. Corros. Sci. 76 (2013) 382-389