Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Studium nano-strukturních materiálů konsolidovaných z práškových kompaktů technikou ECAP

ŘešitelIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
Číslo projektuKJB200410801
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Prášková metalurgie je perspektivní obor v důsledku možnosti přípravy materiálů, které je obtížné připravit odléváním. Nicméně, produkce ultrajemnozrnných nebo nano materiálů konsolidovaných pouze standardními procesy práškové metalurgie je doprovázena řadou problémů, jako je pórovitost, nebo hrubnutí zrna v průběhu slínování, které způsobují ztrátu požadovaných UFG nebo nanostrukturních vlastností a rovněž i mechanických vlastností. Tyto problémy mohou být překonány dodatečným začleněním SPD technik. Hlavním cílem projektu je příprava objemových materiálů z práškových kovů a nano-kompozitů pomocí ECAP a následný detailní výzkum těchto materiálů z hlediska stability mikrostruktury a mechanických vlastností za pokojových i zvýšených teplot.


Nic nebylo nalezeno / nothing found