Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mechanismy creepového porušování pokročilé 9%Cr feritické oceli modifikované wolframem

Řešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektu16-09518S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2016-01-01 - 2018-12-31

Anotace
Pokročilá 9%Cr feritická ocel modifikovaná wolframem (typ ASTM P92) je perspektivním materiálem pro příští generaci fosilních i jaderných elektráren. Cílem projektu je výzkum degradačních procesů během dlouhodobého teplotního stárnutí a vysokoteplotního creepu této oceli a vliv mechanismů porušování na její creepovou pevnost se snahou o vyjasnění současných kontroverzních poznatků. Ke kvantifikaci vlivu jednotlivých degradačních procesů na ztrátu creepové pevnosti jsou creepové zkoušky prováděny v širokém intervalu tahového napětí a zkušebních teplot s následnou kvantitativní a kvalitativní mikrostrukturní a fraktografickou analýzou creepových vzorků.


Nic nebylo nalezeno / nothing found