Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Aparatura pro termální desorpční spektroskopii

Kontaktní osobaBc. Adam Weiser

Sestava pece CLASSIC 4011T s hmotovým spektrometrem PFEIFFER PrismaPro QM 250 M1 a vakuovou stanicí PFEIFFER EcoCube 80 umožňující analyzovat desorbované plyny ze vzorků při teplotách do 1000°C a provést jejich kvantitativní odhad.

Vzorek je vkládán do křemenné retorty limitující velikost vzorku na maximálně Ø 40 mm. Kvadrupólový hmotový spektrometr PrismaPro je vybaven elektronovým násobičem a otevřeným iontovým zdrojem se dvěma wolframovými katodami.

  • Rozsah teplot RT až 1000°C
  • Rozsah hmot 1 až 100 amu
  • Maximální pracovní tlak spektrometru 5·10-2 Pa
  • Detekční limit spektrometru 3·10-13 Pa
  • Tlak v aparatuře (při RT) < 5·10-4 Pa
  • Zbytková atmosféra: < 7·10-7 Pa (28 amu, N2), < 5,6·10-7 Pa (18 amu, H2O)
  • Kalibrováno pro kvantitavní odhad desorbovaného vodíku (přesnost <5%)
  • Měření skutečné teploty vzorku přídavným termočlánkem