Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vysokoteplotní degradační mechanismy niklové superslitiny vyrobené laserovou fúzí v práškovém loži

ŘešitelIng. Ivo Kuběna, Ph.D.
Číslo projektu23-06167S
Interní číslo projektu323010
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2023-01-01 - 2025-12-31

Anotace
Technologie laserové fúze v práškovém loži (L-PBF) je velkým příslibem na poli výroby strojních součástí, jelikož umožňuje výrobu komponent složitých geometrií, vnitřních tvarů atp., které by bylo velmi obtížné vyrobit konvenčními technologiemi. Předkládaný projekt se zaměří na niklovou superslitinu IN939 připravenou metodou L-PBF. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu směru tisku a tepelného zpracování na mikrostrukturu a únavové a creepové chování. Pomocí pokročilých mikroskopických technik bude popsán komplexní mechanismus vysokoteplotní degradace probíhající během únavového a creepového zatížení L-PBF IN939 v tepelně zpracovaném stavu. Odezva L-PBF IN939 na tepelné zpracování a únavové a creepové zatížení bude analyzována pomocí modelů fázoveho pole a krystalové plasticity. Získané experimentální údaje o únavovém a creepovém chování s intenzivní mikrostrukturní analýzou a numerickým modelováním otevřou cestu k lepšímu pochopení vysokoteplotních degradačních mechanismů niklových superslitin.


Nic nebylo nalezeno / nothing found