Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Creep test machines of our own design with direct load

6 zkušebních creepových strojů vlastní konstrukce s přímým zatížením pro provádění creepových zkoušek v tahu v režimu konstantního zatížení.

  • silová kapacita strojů je max. 1,5 kN
  • zkoušky na vzduchu
  • teploty creepových zkoušek do 1200°C, jednozónová pec FIBROTHAL RAC 70/500 TYPE A F-17
  • teplota je měřena pomocí termočlánků umístěných na zkušebním vzorku a řízena regulátorem CLASIC Ht 40 B
  • prodloužení vzorku je měřeno nepřímo z pohybu zatěžovací soustavy pomocí laserového snímače MICRO-EPSILON optoNCDT 1320 (rozsah měření 10 mm nebo 25 mm)
  • záznam prodloužení vzorku je realizován pomocí vlastního vyvinutého softwaru
  • zkoušky závitových, plochých a kruhových zkušebních vzorků s měrnou délkou do 50 mm