Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Creepové stroje pro helikoidní vzorky

Kontaktní osobaRNDr. Luboš Kloc, CSc.

Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

  • Rozsah teplot: 150°C až 1000°C

  • Rozsah napětí: 0.2MPa až asi. 100MPa

  • Deformační citlivost: lepší než 10-6

  • Rozsah rychlosti creepu: 10-9 až 10-13 s-1

  • Ochranná atmosféra: čištěný argon nebo vodík, vzduch.
  • Pro přípravu helikoidních vzorků jsou používány dvě metody:

  • Tažení drátu, navinutí na závitovou tyč a následné žíhání. Metoda je vhodná pro čisté kovy a měkké modelové materiály.

  • Obráběním z trubky. Tato metoda je vhodná pro konstrukční materiály; minimálně ovlivňuje původní mikrostrukturu.