Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Deformační mechanismy in-situ kompozitních materiálů

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu202/09/2073
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Moderní in-situ kompozity s vysoce pravidelnou a stabilní mikrostrukturou budou využity jako modelové systémy k výzkumu fundamentálních (vysokoteplotních) deformačních mechanismů dvoufázových pevných látek. Pozornost bude zaměřena zejména na (i) vliv velikostních parametrů (sub)mikronové výztuže na pevnost kompozitu, (ii) objasnění role dislokací při redistribuci napětí mezi plastickou matricí a pevnými vlákny, (iii) pochopení procesů působících na rozhraních mezi složkami kompozitu (pokluzy, transfer dislokací mezi fázemi a jejich zotavení) a jejich vlivu na vysokoteplotní pevnost a (iv) mechanismus fragmentace vláken v důsledku vysokoteplotní expozice. Bude-li projekt řešen, lze očekávat následující výsledky: (i) nové poznatky o pevnosti kompozitu při namáhání v módech CP, CN a TP, (ii) nové poznatky o vztahu mezi velikostními parametry výztuže a vysokoteplotní pevností in-situ kompozitu a (iii) TEM data objasňující roli dislokací v procesu redistribuce napětí mezi složkami kompozitu.


2017

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-23

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-1092012

Záležák T., Dlouhý A.: 3D Discrete Dislocation Dynamics Applied to Interactions between Dislocation Walls and Particles. Acta Phys. Pol. A 122 (2012) 450-4522011

Dudová M., Kuchařová K., Barták T., Bei H., George E., Somsen C., Dlouhý A.: Creep in Directionally Solidified NiAl-Mo Eutectics. Scr. Mater. 65 (2011) 699-702