Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Studium možností zpevnění slitin na bázi aluminidů železa částicemi sekundárních fází

Číslo projektu106/08/1238
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Odolnost slitin na bázi aluminidů železa vůči creepu může být zvýšena vhodnou kombinací zpevnění tuhého roztoku a precipitace tepelně stabilních částic. Pro tento účel je nezbytná přesná znalost mechanismů creepu. Creepové chování slitin zpevněných částicemi sekundární fáze může být interpretováno prostřednictvím dvou základních koncepcí: 1) pomocí prahového napětí a 2) jako důsledek uvolňování dislokací od částic. Aplikace obou koncepcí při vysvětlení creepu aluminidů železa je dosud velmi omezená a bude tudíž jedním z hlavních cílů navrhovaného projektu. Rychlost creepu a její napěťová a teplotní závislost budou vyhodnocovány a konfrontovány s teorií. Detailní mikroskopické studie creepovaných vzorků budou prováděny s cílem ověřit fenomenologické závěry přímými pozorováními. Experimenty budou prováděny se slitinami jak na bázi Fe3Al, tak i FeAl s přísadami C, Zr, Ti a B.


2012

Kratochvíl P., Dobeš F., Pešička J., Málek P., Buršík J., Vodičková V., Hanus P.: Microstructure and high temperature mechanical properties of Zr-alloyed Fe3Al-type aluminides: The effect of carbon. Mater. Sci. Eng. A 548 (2012) 175-1822011

Dobeš F., Kratochvíl P., Vodičková V.: The effect of carbon and silicon additions on the creep properties of Fe-40 at.% Al type alloys at elevated temperatures. Intermetallics 19 (2011) 1526-1532