Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Techniky testování creepu s vysokou deformační citlivostí pro validaci konstitutivních modelů creepu.

ŘešitelRNDr. Luboš Kloc, CSc.
Číslo projektu1P05OC006
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, akce COST 538
Doba řešení2004-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Naprostá většina creepvých dat používaných při fenomenologickém stanovení životnosti pochází ze zrychlených laboratorních testů prováděných za podmínek odlišných od těch, kterým je materiál vystaven v průmyslové praxi. Nutná extrapolace bez spolehlivého fyzikálního základu činí předpovědi životnosti nespolehlivými. Creepové zkoušky s vysokou deformační citlivostí mohou zaznamenat creepové chování materiálu během primárního stadia za podmínek blízkých podmínkám použitým v praxi a poskytují tak možnost ověření konstitutivních modelů a jejich aplikovatelnosti pro stanovení životnosti žárupevných materiálů.
Cílem navrhovaného projektu je získání chybějících creepových dat získaných za podmínek blízkých praktické průmyslové aplikaci používaných žárupevných ocelí speciálními technikami creepových experimentů s vysokou deformační citlivostí. Tato data budou podkladem a verifikačním kriteriem pro nové konstitutivní modely creepu navržené v rámci akce COST.


2011

Káňa T., Šob M., Vítek V.: Transformation paths in transition-metal disilicides. Key Eng. Mater. 465 (2011) 61-64