Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Materiálové řešení teplosměnných zařízení nové generace v energetice a chemickém průmyslu

Spoluřešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektuFT-TA2/038
Doba řešení2004-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Pouze omezený počet informací, popisujících napěťovou závislost minimální rychlosti creepu a doby do lomu oceli T23, je veřejně dostupný. V tomto projektu, izotermické creepové zkoušky oceli T23 a stanovené hodnoty minimální rychlosti creepou při pěti zkušebních teplotách od 500 do 650°C byly analyzovány s cílem zjistit, zda minimální rychlost creepu této oceli je kontrolována mřížkovou difúzí. Dalším cílem projektu bylo provedení odhadů creepové životnosti oceli T23 pro různá napětí a zkušební teploty. Závěrem bylo provedeno určení typů karbidů v matrici a po hranicích zrn při creepu této oceli.


2011

Svobodová M., Tůmová D., Čmakal J., Sopoušek J., Kuchařová K.: Vliv přechodových svarových spojů na životnost tlakových systémů energetických zařízení. All for Power 5 (2011) 100-102