Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Role napěťového stavu a přesycení vakancemi při tvorbě binárních dutých nanočástic

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuP108-10-1781
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2009-12-31 - 2012-12-30

Anotace
Tvorba dutých nanočástic pomocí reakce kovové nanočástice s vnější plynnou atmosférou je známý problém. Z dosavadních experimentálních studií je evidentní, že vytvoření duté nanočástice ze stechiometrické fáze MpXq musí předcházet vytvoření dostatečně silné vrstvy MpXq na povrchu kovové nanočástice. Vyvinuté teoretické modely předpokládají, že značné přesycení vakancí nebo velmi vysoké hydrostatické napětí v kovovém jádru nanočástice je způsobeno Kirkendalovým jevem. To vede k nukleaci dutiny pomocí kondenzace vakancí. Vyvinuté modely jasně ukazují, že vytvoření velmi vysokého hydrostatického napětí v kovovém jádru nanočástice je pro nukleaci dutiny rozhodující.


2013

Hackl K., Fischer F., Klevakina K., Renner J., Svoboda J.: A Variational Approach to Grooving and Wetting. Acta Mater. 61 (2013) 1581-1591

Appel F., Herrmann D., Fischer F., Svoboda J., Kozeschnik E.: Role of Vacancies in Work Hardening and Fatigue of TiAl Alloys. Int. J. Plast. 42 (2013) 83-1002012

Svoboda J., Fischer F., McDowell D.: Derivation of the phase field equations from the thermodynamic extremal principle. Acta Mater. 60 (2012) 396-406

Fischer F., Svoboda J., Hackl K.: Modelling the Kinetics of a Triple Junction. Acta Mater. 60 (2012) 4704-47112011

Svoboda J., Fischer F.: Stress Development During Reaction of Metallic Nanospheres with Gas. Acta Mater. 59 (2011) 61-67

Fischer F., Svoboda J.: Modelling of Reaction of Metallic Nanospheres with Gas. Solid State Phenom. 172-174 (2011) 1028-1037

Fischer F., Svoboda J., Appel F., Kozeschnik E.: Modelling of Excess Vacancy Annihilation at Different Types of Sinks. Acta Mater. 59 (2011) 3463-3472