Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Provozní bezpečnost svařovaných vysoce pevných tlakových vedení

SpoluřešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuA6.14
AgenturaMaterials Center Leoben
Doba řešení2009-12-31 - 2013-12-30

Anotace
Projekt se zabývá vývojem zkoumáním vlivu vodíku na pevnost nových ocelí pro výrobu ropovodů. Náš tým se zabývá vývojem modelů pro difúzi vodíku. V průběhu řešení projektu se jasně ukázalo, že difúzi vodíku nelze popsat jednoduchou difúzní rovnicí s konstantním difúzním koeficientem. Jádra dislokací či cizí atomy totiž představují pro atomy vodíku pasti, které jej imobilizují a jejich množství silně ovlivňuje difúzi. Pro popis difúze je vhodné zavést chemický difúzní koeficient, který je závislý na koncentraci vodíku. Vyvinutý model umožňuje nejen přesnější popis difúze v ocelích, ale i správnější vyhodnocení měření difúzního koeficientu vodíku standardními metodami.


2014

Svoboda J., Mori G., Prethaler A., Fischer F.: Determination of trapping parameters and the chemical diffusion coefficient from hydrogen permeation experiments. Corros. Sci. 82 (2014) 93-100

Fischer F., Svoboda J.: Diffusion of elements and vacancies in multi-component systems. Prog. Mater. Sci. 60 (2014) 338-367

Fischer F., Svoboda J.: Formation of bubbles by hydrogen attack and elastic-plastic deformation of the matrix. Int. J. Plast. 63 (2014) 110-123

Fischer F., Svoboda J., Petryk H.: Thermodynamic extremal principles for irreversible processes in materials science. Acta Mater. 67 (2014) 1-202013

Fischer F., Svoboda J., Kozeschnik E.: Interstitial Diffusion in Systems with Multiple Sorts of Traps. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 21 (2013) 025008

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: Determination of Depths of Interstitial Traps from Thermodynamic Data - A New View on Carbon Trapping and Diffusion. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 21 (2013) 065012

Fischer F., Mori G., Svoboda J.: Modelling the Influence of Trapping on Hydrogen Permeation in Metals. Corros. Sci. 76 (2013) 382-3892012

Svoboda J., Fischer F.: Modelling for hydrogen diffusion in metals with traps revisited. Acta Mater. 60 (2012) 1211-1220