Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Creepové a oxidační charakteristiky povlakové trubky E110 v podmínkách teplotního přechodu LOCA

Spoluřešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektuTA02011025
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2011-12-31 - 2015-12-30

Anotace
Projekt se zabývá vysokoteplotními charakteristikami a odolností povlakové trubky ze Zr-slitiny. Hlavním cílem projektu je implementovat creepové charakteristiky povlakové trubky E110 v teplotním rozsahu LOCA do výpočetního programu FEMAXI a vytvořit difúzní model oxidace. Creepové testy budou provedeny na povlakových trubkách E110, které se používají v JETE s tloušťkou stěny 0,686 mm. Pokud by však byla k dispozici povlaková trubka E110 s tloušťkou stěny trubky 0,585 mm, bylo by žádoucí provést i creepové zkoušky s touto povlakovou trubkou. Zvláštní pozornost bude věnována navrženým oxidačním kritériím.


2015

Kvapilová M., Kuchařová K., Kloc L., Sklenička V.: Creep Behaviour of a Zr-1 wt% Nb Alloy at Elevated Temperatures. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 548-551