Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitinách

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu20-11321S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Bio-kompatibilní kovové implantáty vystavené agresivnímu působení in-vivo absorbují vodík, který může pozitivně snižovat rychlost uvolňování toxických iontů ale vede rovněž k degradaci mechanických vlastností. Pro pochopení těchto protichůdných procesů je návrh projektu zaměřen na interakce mezi mikrostrukturou slitin NiTi a Ti a intersticiálními atomy vodíku. Věnujeme se dvěma aktuálním otevřeným otázkám: (i) jak řízené změny velikosti zrna, dislokační hustoty a nano-strukturované povrchové vrstvy ovlivňují absorpci/desorpci vodíku a (ii) proč absorbovaný vodík snižuje rychlost uvolňování toxických Ni a Ti iontů do tělních tekutin. Bude-li projekt řešen, očekáváme následující výsledky: (i) objasnění mechanismů, které řídí distribuci atomů vodíku v krystalických mřížkách NiTi a Ti v závislosti na lokálním stavu mikrostruktury, (ii) nalezení optimálního předsycení vodíkem, které zvýší stabilitu slitin a současně nepovede k jejich významnému zkřehnutí v bio-prostředích a (iii) nová data o biomolekulárních mechanismech reakcí buněčných kultur na slitiny NiTi a Ti předsycené vodíkem.


2022

Vrchovecká K., Weiser A., Přibyl J., Kuta J., Holzer J., Pávková Goldbergová M., Sobola D., Dlouhý A.: A release of Ti-ions from nanostructured titanium oxide surfaces. Surfaces and Interfaces 29 (2022) 101699