Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Termodynamické modelování vývoje mikrostruktury v nanokompozitech

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuOC10029
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2009-12-31 - 2012-05-30

Anotace
Ve shodě s dílčími cíli projektu byla vyvinuta řada modelů pro popis segregace a tažení příměsí na mezifázovém rozhraní a hranici zrn. Použití termodynamického extrémálního principu umožnilo popis segregace a tažení příměsí pomocí velmi malého počtu parametrů a tím byla otevřena cesta k aplikaci modelů na komplexní systém polykrystalu. Nejjednodušší model byl pak použit k simulaci růstu zrn v polykrystalu a bylo dosaženo řady různých efektů potvrzených experimenty. Lze navodit situace, kdy je růst zrn brzděn vlivem segregace jen mírně, kdy dochází ke spontánnímu abnormálnímu růstu zrn v systému i kdy je růst zrn prakticky zablokován.


2011

Svoboda J., Gamsjäger E.: Modelling of Diffusive and Massive Phase Transformations in Binary Systems - Thick Interface Parametric Model. Int. J. Mater. Res. 102 (2011) 666-673

Svoboda J., Gamsjäger E., Fischer F., Liu Y., Kozeschnik E.: Diffusion Processes in a Migrating Interface - The Thick Interface Model. Acta Mater. 59 (2011) 4775-4786

Svoboda J., Fischer F., Leindl M.: Transient Solute Drag in Migrating Grain Boundaries. Acta Mater. 59 (2011) 6556-6562