Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů

SpoluřešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektu15-06390S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2014-12-31 - 2017-12-30

Anotace
Některé teoretické modely slinování předpovídají, že velikost zrn a hustota slinutých keramických materiálů nejsou závislé na volbě teplotního profilu slinování. V poslední době se naopak objevily práce, které deklarují, že vhodnou volbou slinovacího cyklu lze dosáhnout zjemnění mikrostruktury pokročilých keramik. Pro popis slinování se využívá dvou základních přístupů – experimentálního a teoretického. První z nich srovnává makroskopické vlastnosti keramik slinutých při různých experimentálních podmínkách s teoretickými modely slinování. Teoretický přístup popisuje slinování a růst zrn numerickým řešením modelových rovnic. Tento projekt kombinuje oba tyto přístupy a využívá je k formulaci univerzálního modelu slinování. Tento model by měl umožnit optimalizovat mikrostrukturu pokročilých keramických materiálů a tím i jejich užitné vlastnosti pomocí vhodné volby teplotního režimu slinování. Předložený projekt by měl také přispět ke sblížení teoretických a experimentálních přístupů ke slinovacímu procesu a využít synergického efektu jejich kombinace.


2017

Drdlíková K., Klement R., Hadraba H., Drdlík D., Galušek D., Maca K.: Luminescent Eu3+-doped transparent alumina ceramics with high hardness. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4271-4277

Maca K., Pouchlý V., Drdlík D., Hadraba H., Chlup Z.: Dilatometric study of anisotropic sintering of alumina/zirconialaminates with controlled fracture behaviour. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4287-4295

Drdlík D., Drdlíková K., Hadraba H., Maca K.: Optical, mechanical and fractographic response of transparent alumina ceramics on erbium doping. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4265-4270

Svoboda J., Fischer F.: Incorporation of vacancy generation/annihilation into reactive diffusion concept - Prediction of possible Kirkendall porosity. Comp. Mater. Sci. 127 (2017) 136-140

Hackl K., Fischer F., Svoboda J.: A variational approach to the modelling of grooving in a three-dimensional setting. Acta Mater. 129 (2017) 331-3422016

Fischer F., Hackl K., Svoboda J.: Improved thermodynamic treatment of vacancy-mediated diffusion and creep. Acta Mater. 108 (2016) 347-354

Svoboda J., Fratzl P., Zickler G., Fischer F.: A new treatment of transient grain growth. Acta Mater. 115 (2016) 442-447

Spusta T., Svoboda J., Maca K.: Study of pore closure during pressure-less sintering of advanced oxide ceramics. Acta Mater. 155 (2016) 347-353

Svoboda J., Fischer F.: A self-consistent model for thermodynamics of multicomponent. Scr. Mater. 126 (2016) 154-1572015

Svoboda J., Zickler G., Kozeschnik E., Fischer F.: Kinetics of interstitial segregation in Cottrell atmospheres and grain boundaries. Philos. Mag. Lett. 95 (2015) 458-465