Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mikrostrukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti nanostrukturního titanu

SpoluřešitelIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
Číslo projektu8/12 AS CR - RAS
AgenturaAkademie věd České republiky ; Ruská akademie věd
Doba řešení2011-12-31 - 2014-12-30

Anotace
Hlavním cílem projektu je detailní výzkum UFG titanu připraveného pomocí různých technik aplikace extrémní plastické deformace (SPD) z hlediska stability jeho mikrostruktury, mechanických vlastností a procesu porušování za pokojových i zvýšených teplot. Detailní studium mikrostruktury by mělo vést k objasnění deformačních a zpevňujících mechanismů řídících creepové chování studovaných materiálů. Při experimentálním výzkumu budou využity unikátní experimentální a komplementární techniky zúčastněných pracovišť (např. maloúhlový rozptyl X-paprsků, densitometrické měření, aplikace vysokého hydrostatického tlaku - FTI RAV, creepové zkušební stroje, elektronová mikroskopie včetně EBSD – ÚFM AV ČR.
Projekt je řešen ve spolupráci s Ioffe Fyzikálně-technickým institutem RAV, Petrohrad, Ruská federace (spoluřešitel: Dr. A.G. Kadomtsev, DrSc.).


Nic nebylo nalezeno / nothing found