Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv výchozí krystalografické orientace na creepové chování SPD materiálů

ŘešitelIng. Petr Král, Ph.D.
Číslo projektuP108/10/P469
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2009-12-31 - 2012-12-30

Anotace
Ultrajemnozrnné materiály připravené metodou ECAP (equal-channel angular pressing) představují skupinu
perspektivních materiálů. I přes intenzivní výzkum těchto materiálů není stále objasněn vývoj mikrostruktury a
jeho vliv na creepové chování. Creepové vlastnosti těchto materiálů jsou studovány velmi málo a mechanismy
creepu nejsou doposud zcela vysvětleny. Motivací tohoto projektu je přinést nové poznatky o vztahu vývoje
ultrajemnozrnné (UFG) struktury na creepové chování a také o mechanismech creepu v materiálech po
intenzivní plastické deformaci. Experimenty budou provedeny na monokrystalech o různé orientaci a na velmi
hrubozrnných polykrystalech některých kovů. Lepší porozumění vývoji UFG mikrostruktury a creepovému
chování může přispět k efektivnějšímu návrhu hrubozrnných materiálů pro ECAP deformaci a může být
užitečné pro širší uplatnění těchto materiálů.


2013

Král P., Dvořák J., Zherebtsov S., Salischev G., Kvapilová M., Sklenička V.: Effect of severe plastic deformation on creep behaviour of a Ti-6Al-4V alloy. J. Mater. Sci. 13 (2013) 4789-4795