Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Zlepšení užitných vlastností materiálů komponent z hlediska dlouhodobého zvýšení účinnosti ultrasuperkritických elektráren (MACPLUS)

Spoluřešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektuEnergy.2009.6.1.1.
AgenturaEuropean Commission, FP7
Doba řešení2011-12-31 - 2015-12-30

Anotace
Cílem projektu MACPLUS je zvýšení účinnosti elektráren spalujících uhlí zvýšením výkonnostních parametrů a spolehlivosti některých kritických komponent pomocí návrhů:
- žáruvzdorných materiálů pro spalovací prostory,
- sběrného a parovodního potrubí (s cílem zamezení trhlin typu IV při jejich svařování a při zvýšení pracovních teplot),
- přehříváků (s optimální creepovou životností a odolností proti vysokoteplotní korozi a oxidaci),
- povlakovaných trubek a komponent kotlů odolávajících spalovacímu prostředí.

V rámci projektu budou získány i nové vědecké a technologické poznatky s ohledem na mikrostrukturní stabilitu a náchylnost k typu trhliny IV při svařování. Zvláštní pozornost bude věnována popisu chování při creepu a kombinaci creep-únava martenzitických a austenitických ocelí a slitin na bázi niklu.


2019

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M., Kvapilová M., Král P., Dvořák J.: Creep behaviour of IN 740 alloy after HAZ thermal cycle simulations. Int. J. Pres. Ves. Pip. 178 (2019) 1040002017

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Svoboda M., Král P., Dvořák J.: Creep properties of simulated heat-affected zone of HR3C austenitic steel. Mater. Character. 128 (2017) 238-247