Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCA

Řešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektuTH02020477
Interní číslo projektu106110
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2016-11-01 - 2020-10-31

Anotace
Hlavním cílem projektu je experimentální ověření chování modifikovaného palivového pokrytí pro jadernou elektrárnu Temelín v podmínkách havárie LOCA. Experimentální výzkum lze rozdělit na oblast vysokoteplotní oxidace a oblast vysokoteplotního creepu. Mechanické zkoušky budou sloužit k hodnocení bezpečnostních kritérií zachování tažnosti palivového pokrytí po havárii LOCA. Degradace materiálu způsobená pobytem paliva v reaktoru bude studována korozními experimenty a pro havárii LOCA simulována před-oxidací a hydridací vzorků. Dalším cílem je vývoj nového výpočtového programu na bázi metody subkanálové analýzy umožňující řešení havárie LOCA. Tento software bude doplněn o moduly využívající výsledků vlastních experimentů vysokoteplotní oxidace a vysokoteplotního creepu.


2021

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Král P., Dvořák J.: The transition from the power-law to the power-law breakdown regimes in thermal creep of Zr1%Nb cladding alloys. Kovové materiály 59 (2021) 279-289

Sklenička V., Král P., Kuchařová K., Kvapilová M., Dvořák J., Kloc L.: Thermal creep fracture of a Zr1%Nb cladding alloy in the alpha and (alpha+beta) phase regions. J. Nucl. Mater. 553 (2021) 1529502020

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Kloc L., Dvořák J., Král P.: High-Temperature Creep Tests of Two Creep-Resistant Materials at Constant Stress and Constant Load. Key Eng. Mater. 827 (2020) 246-251

Sklenička V., Král P., Kuchařová K., Kvapilová M., Dvořák J.: Damage and fracture in creep of a cladding alloy Zr 1% Nb of the VVER reactor-type. Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 15. (2020) 147-152