Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCA

Řešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektuTH02020477
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2016-11-01 - 2020-10-31

Anotace
Hlavním cílem projektu je experimentální ověření chování modifikovaného palivového pokrytí pro jadernou elektrárnu Temelín v podmínkách havárie LOCA. Experimentální výzkum lze rozdělit na oblast vysokoteplotní oxidace a oblast vysokoteplotního creepu. Mechanické zkoušky budou sloužit k hodnocení bezpečnostních kritérií zachování tažnosti palivového pokrytí po havárii LOCA. Degradace materiálu způsobená pobytem paliva v reaktoru bude studována korozními experimenty a pro havárii LOCA simulována před-oxidací a hydridací vzorků. Dalším cílem je vývoj nového výpočtového programu na bázi metody subkanálové analýzy umožňující řešení havárie LOCA. Tento software bude doplněn o moduly využívající výsledků vlastních experimentů vysokoteplotní oxidace a vysokoteplotního creepu.


2020

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Kloc L., Dvořák J., Král P.: High-Temperature Creep Tests of Two Creep-Resistant Materials at Constant Stress and Constant Load. Key Eng. Mater. 827 (2020) 246-251