Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Fintová Stanislava

doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.

Místnost317
Telefon+420 532 290 301
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDD-8198-2018
Pozicevedoucí - Elektronová mikroskopie a pokročilé analýzy materiálů, vědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
  • 2002-2007 Vysokoškolské studium Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka Fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, - obor: Materiálové inžinierstvo
  • 2007-2010 Doktorské studium Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka Fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, - obor: Materiály
  • 2010-2012 Výzkumný zaměstnanec Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka Fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, - řešitel projektu OPVaV podporovaného ERDF, ITMS: 26220220121, název: Modifkácia a verifikácia chirurgických nástrojov - řešitel projektu OPVaV podporovaného ERDF, ITMS: 26220220048, název: Unikátne zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov strojných súčastí
  • od r. 2012 Akademický pracovník, vazba na VaVPI projekt: CZ.1.05/1.1.00/02.0068 CEITEC – Středoevropský technologický institut, Výzkumný program: Pokročilé kovové materiály Člen skupiny Vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Člen Laboratoře kovů a koroze, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
  • od r. 2018 Vedoucí Laboratoře přípravy a analýzy materiálů, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  • od r. 2019 Docent, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor: Materiálové vědy a inženýrství

Činnost
Únavové vlastnosti pokročilých materiálů pro inženýrské a biomedicínské aplikace. Objasnění mechanismu lokalizace cyklické plastické deformace, iniciace a šíření únavových trhlin. Stanovení vztahu mezi mikrostrukturou materiálu a mechanizmem jeho poškozování v důsledku cyklického zatěžování. Charakterizace únavového chování materiálů a mechanismu iniciace únavových trhlin při vysokofrekvenčním únavovém zatěžování v oblasti ultra-vysokocyklové únavy.


2024

Klusák J., Fintová S., Kozáková K., Jambor M., Seitl S.: Risk volume effect in very high cycle fatigue of 304L stainless steel. Int. J. Fatigue 178 (2024) 108016

Crisafulli D., Fintová S., Santonocito D., D'Andrea D.: Microstructural characterization and mechanical behaviour of laser powder Bed Fusion stainless steel 316L. Theor. Appl. Fract. Mech. 131 (2024) 104343

Kozáková K., Klusák J., Fintová S.: The length parameter for gigacycle fatigue life predictions of notched specimens made of 304L steel. Int. J. Fatigue 178 (2024) 1079802023

Fintová S., Kunz L., Chlup Z., Kuběna I., Mertová K., Hradil D., Duchek M.: Grain refinement effect on fatigue life of two grades of commercially pure titanium. Int. J. Fatigue 176 (2023) 107883

Kuběna I., Fintová S., Jambor M., Šmíd M.: TKD/EBSD and TEM analysis of microstructural changes ongoing in AISI 304L steel exposed to the cyclic loading. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144943

Santonocito D., Fintová S., Di Cocco V., Iacoviello F., Risitano G., D'Andrea D.: Comparison on mechanical behavior and microstructural features between traditional and AM AISI 316L. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 46 (2023) 379-3952022

Šiška F., Hadraba H., Stratil L., Fintová S., Kuběna I.: Effects of grains´ morphology on strengthening mechanisms in ODM401 14Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 852 (2022) 143663

Buchtík M., Hasoňová M., Horník P., Březina M., Doskočil L., Másilko J., Mrňa L., Filipenský J., Kuběna I., Fintová S., Wasserbauer J., Doležal P.: Influence of laser remelting on the microstructure and corrosion behavior of HVOF-sprayed Fe-based coatings on magnesium alloy. Mater. Character. 194 (2022) 112343

Klusák J., Kozáková K., Fintová S., Seitl S.: Fatigue lifetimes of 1.4306 and 1.4307 stainless steels subjected to ultrasonic loading. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1369-1375

Tinoco Navarro H., Fintová S., Heikkita I., Herrero D., Vuoristo T., Dlouhý I., Hutař P.: Experimental and numerical study of micromechanical damage induced by MnS-based inclusions. Mater. Sci. Eng. A 856 (2022) 144009

Kozáková K., Fintová S., Klusák J.: Fatigue life of notches: an effect of manufacturing. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 270-2752021

Fintová S., Trško L., Chlup Z., Pastorek F., Kajánek D., Kunz L.: Fatigue Crack Initiation Change of Cast AZ91 Magnesium Alloy from Low to Very High Cycle Fatigue Region. Materials 14 (2021) 6245

Fintová S., Kuběna I., Jarý M., Luptáková N., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Creep properties of heat-treated Fe-Al-O ODS alloy. Kovové materiály 59 (2021) 39-50

Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859

Fintová S., Dlhý P., Mertová K., Chlup Z., Duchek M., Procházka R., Hutař P.: Fatigue properties of UFG Ti grade 2 dental implant vs. conventionally tested smooth specimens. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 123 (2021) 104715

Šmíd M., Kuběna I., Jambor M., Fintová S.: Effect of solution annealing on low cycle fatigue of 304L stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 824 (2021) 141807

Březina M., Hasoňová M., Fintová S., Doležal P., Rednyk A., Wasserbauer J.: Mechanical and structural properties of bulk magnesium materials prepared via spark plasma sintering.. Materials Today Communications 28 (2021) 102569

Švábenská E., Horník V., Fintová S.: Comparison of the effect of EB and LB surface treatment on structural characteristics of IN 713LC superalloy. Kovové materiály 59 (2021) 119-130

Dziková J., Fintová S., Kajánek D., Florková Z., Wasserbauer J., Doležal P.: Characterization and Corrosion Properties of Fluoride Conversion Coating Prepared on AZ31 Magnesium Alloy. Coatings 11 (2021) 675

Minda J., Fintová S., Hadzima B., Doležal P., Hasoňová M., Doskočil L., Wasserbauer J.: Electrochemical Corrosion Behavior of Pure Mg Processed by Powder Metallurgy. Coatings 11 (2021) 9862020

Wasserbauer J., Buchtík M., Tkacz J., Fintová S., Minda J., Doskočil L.: Improvement of AZ91 Alloy Corrosion Properties by Duplex NI-P Coating Deposition. Materials 13 (2020) 1357

Fintová S., Kuběna I., Trško L., Horník V., Kunz L.: Fatigue behavior of AW7075 aluminum alloy in ultra-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 774 (2020) 138922

Jambor M., Kajánek D., Fintová S., Bronček J., Hadzima B., Guagliano M., Bagherifard S.: Directing Surface Functions by Inducing Ordered and Irregular Morphologies at Single and Two-Tiered Length Scales. Adv. Eng. Mater. 2020 (2020) 20200105

Jambor M., Trško L., Klusák J., Fintová S., Kajánek D., Nový F., Bokůvka O.: Effect of Severe Shot Peening on the Very-High Cycle Notch Fatigue of an AW 7075 Alloy. Metals 10 (2020) 1262

Mertová K., Palán J., Németh G., Fintová S., Duchek M., Studecký T., Veselý J., Máthis K., Džugan J., Trojanová Z.: Optimization of the Mechanical Performance of Titanium for Biomedical Applications by Advanced, High-Gain SPD Technology. Crystals 10 (2020) 10060422

Fintová S., Pokorný P., Fajkoš R., Hutař P.: EA4T railway axle steel fatigue behavior under very high-frequency fatigue loading. Eng. Fail. Anal. 115 (2020) 104668

Drábiková J., Fintová S., Ptáček P., Kuběna I., Březina M., Wasserbauer J., Doležal P., Pastorek F.: Structure and growth kinetic of unconventional fluoride conversion coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy. Surf. Coat. Technol. 399 (2020) 126101

Fintová S., Kuběna I., Luptáková N., Jarý M., Šmíd M., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Development of advanced Fe-Al-O ODS alloy microstructure and properties due to heat treatment. J. Mater. Res. 35 (2020) 2789-2797

Fintová S., Kuběna I., Palán J., Mertová K., Duchek M., Hutař P., Pastorek F., Kunz L.: Influence of sandblasting and acid etching on fatigue properties of ultra-fine grained Ti grade 4 for dental implants. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 111 (2020) 1040162019

Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 197-202

Fintová S., Drábiková J., Hadzima B., Trško L., Březina M., Doležal P., Wasserbauer J.: Degradation of unconventional fluoride conversion coating on AZ61 magnesium alloy in SBF solution. Surf. Coat. Technol. 380 (2019) 125012

Hadzima B., Pastorek F., Borko K., Fintová S., Kajánek D., Bagherifard S., Gholami-Kermanshahi M., Trško L., Pastorková J., Brezina J.: Effect of phosphating time on protection properties of hurealite coating: Differences between ground and shot peened HSLA steel surface. Surf. Coat. Technol. 375 (2019) 608-620

Fintová S., Drábiková J., Pastorek F., Tkacz J., Kuběna I., Trško L., Hadzima B., Minda J., Doležal P., Wasserbauer J., Ptáček P.: Improvement of electrochemical corrosion characteristics of AZ61 magnesium alloy with unconventional fluoride conversion coatings. Surf. Coat. Technol. 357 (2019) 638-650

Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 191-196

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Kunz L.: COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF OLD STEEL FROM TRUSS CRANE RUNWAY WITH S235 AND S355 GRADES. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 56-60

Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 (2019) 1-12

Nový F., Jambor M., Petrů M., Trško L., Fintová S., Bokůvka O.: Investigation of the brittle fracture of the locomotive draw hook. Eng. Fail. Anal. 105 (2019) 305-3122018

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Fintová S., Horník V., Bártková D., Husák R., Svoboda J., Dlouhý A.: An integration of 3D discrete dislocation dynamics with numerical tensile testing. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 777-780

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-119

Zapletal J., Trojanová Z., Doležal P., Fintová S., Knapek M.: Elastic and Plastic Behavior of the QE22 Magnesium Alloy Reinforced with Short Saffil Fibers and SiC Particles. Metals 8 (2018) 133

Bagherifard S., Hickey D., Fintová S., Pastorek F., Fernandez-Pariente I., Bandini M., Webster T., Guagliano M.: Effects of nanofeatures induced by severe shot peening (SSP) on mechanical, corrosion and cytocompatibility properties of magnesium alloy AZ31. Acta Biomater. 66 (2018) 93-108

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Fintová S., Kunz L.: Comparison of the Fatigue Crack Propagation Rates in S355 J0 and S355 J2 Steel Grades. Key Eng. Mater. 784 (2018) 91-96

Man J., Järvenpää A., Jaskari M., Kuběna I., Fintová S., Chlupová A., Karjalainen L., Polák J.: Cyclic deformation behaviour and stability of grain-refined 301LN austenitic stainless structure. MATEC Web Conf. 165 (2018) 06005

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Klusák J.: Influence of Micro-Structure on the Fatigue Crack Propagation in Bridge Steel. Proceedings 2 (2018) 1-6

Trško L., Fintová S., Nový F., Bokůvka O., Jambor M., Pastorek F., Florková Z., Oravcová M.: Study of Relation between Shot Peening Parameters and Fatigue Fracture Surface Character of an AW 7075 Aluminium Alloy. Metals 8 (2018) 1112017

Hadzima B., Nový F., Trško L., Pastorek F., Jambor M., Fintová S.: Shot peening as a pre-treatment to anodic oxidation coating process of AW 6082 aluminum for fatigue life improvement. Int. J. Adv. Manufact. Technol. 93 (2017) 3315-3323

Fintová S., Arzaghi M., Kuběna I., Kunz L., Sarazin-Baudoux C.: Fatigue crack propagation in UFG Ti grade 4 processed by severe plastic deformation. Int. J. Fatigue 98 (2017) 187-194

Krystýnová M., Doležal P., Fintová S., Březina M., Zapletal J., Wasserbauer J.: Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy. Metals 7 (2017) 1-15

Kajánek D., Pastorek F., Fintová S., Bača A.: Study of Corrosion Behavior of Dicalcium Phosphate-dihydrate (DCPD) Coating Prepared by Large Amplitude Sinusoidal Voltammetry (LASV) Technique on ZW3 Magnesium Alloy. Procedia Eng. 192 (2017) 399-403

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Bártková D., Fintová S., Puchý V.: Fracture behaviour of the ODS steels prepared by internal oxidation. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1108-1111

Tkacz J., Slouková K., Minda J., Drábiková J., Fintová S., Doležal P., Wasserbauer J.: Influence of the Composition of the Hanks Balanced Salt Solution on the Corrosion Behavior of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys. Metals 7 (2017) 1-17

Březina M., Minda J., Doležal P., Krystýnová M., Fintová S., Zapletal J., Wasserbauer J., Ptáček P.: Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications. Metals 7 (2017) 1-22

Drábiková J., Fintová S., Tkacz J., Doležal P., Wasserbauer J.: Unconventional fluoride conversion coating preparation and characterization. Anti-Corros. Meth. Mater. 64 (2017) 613-619

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Fintová S., Mrňa T., Dlouhý I.: The effect of specimen size for the P91 steel at elevated and high temperatures. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 1A (2017) 131595

Savin A., Nový F., Fintová S., Steigmann R.: Evaluation of thin discontinuities in planar conducting materials using the diffraction of electromagnetic field. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 227 (2017) 012115

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Záležák T., Bártková D.: High temperature deformation mechanisms in the 14% Cr ODS alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 34-392016

Doležal P., Zapletal J., Fintová S., Trojanová Z., Greger M., Roupcová P., Podrábský T.: Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy. Materials 9 (2016) 1-15

Drábiková J., Pastorek F., Fintová S., Doležal P., Wasserbauer J.: Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny pomocou fluoridového konverného povlaku. Koroze a ochrana materiálu 50 (2016) 132-138

Pastorek F., Borko K., Fintová S., Kajánek D., Hadzima B.: Effect of Surface Pretreatment on Quality and Electrochemical Corrosion Properties of Manganese Phosphate on S355J2 HSLA Steel. Coatings 6 (2016) 1-92015

Šmíd M., Fintová S., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: Prediction of maximum casting defect size in MAR-M 247 alloy processed by hot isostatic pressing. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 2 (2015) 25-32

Dundeková S., Zatkalíková V., Fintová S., Hadzima B., Škorík V.: Influence of the surface finishing on the corrosion behaviour of AISI 316L stainless steel. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 22 (2015) 48-53

Fintová S., Kunz L.: Fatigue properties of magnesium alloy AZ91 processed by severe plastic deformation. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 42 (2015) 219-228

Dundeková S., Hadzima B., Fintová S.: Influence of the surface finishing on electrochemical corrosion characteristics of AISI 316L stainless steel. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 22 (2015) 77-842014

Fintová S., Kunz L.: Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 63 (2014) 012159

Kunz L., Fintová S.: Initiation of fatigue cracks in ultrafine-grained materials in high-cycle fatigue region. Procedia Eng. 74 (2014) 2-5

Fintová S., Kunz L.: Cyclic plastic behavior and fatigue life of AZ91 alloy in as-cast and ultra-fine grained state. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 21 (2014) 109-115

Kunz L., Fintová S.: Fatigue behaviour of AZ91 magnesium alloy in as-cast and severe plastic deformed conditions. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 397-402

Fintová S., Pantělejev L., Kunz L.: Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained Magnesium AZ91 Alloy. Mater. Sci. Forum 782 (2014) 384-3892012

Kunz L., Lukáš P., Konečná R., Fintová S.: Casting defects and high temperature fatigue life of IN 713LC superalloy. Int. J. Fatigue 41 (2012) 47-51