Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Fintová Stanislava

doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.

Místnost317
Telefon+420 532 290 301
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDD-8198-2018
Pozicevedoucí - Laboratoř přípravy a analýzy materiálů, vědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
 • 2002-2007 Vysokoškolské studium
  Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka Fakulta, Katedra materiálového inžinierstva,
  - obor: Materiálové inžinierstvo
 • 2007-2010 Doktorské studium
  Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka Fakulta, Katedra materiálového inžinierstva,
  - obor: Materiály
 • 2010-2012 Výzkumný zaměstnanec
  Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka Fakulta, Katedra materiálového inžinierstva,
  - řešitel projektu OPVaV podporovaného ERDF, ITMS: 26220220121, název: Modifkácia a verifikácia chirurgických nástrojov
  - řešitel projektu OPVaV podporovaného ERDF, ITMS: 26220220048, název: Unikátne zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov strojných súčastí
 • od r. 2012
  Akademický pracovník, vazba na VaVPI projekt: CZ.1.05/1.1.00/02.0068 CEITEC – Středoevropský technologický institut, Výzkumný program: Pokročilé kovové materiály
  Člen skupiny Vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Člen Laboratoře kovů a koroze, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
 • od r. 2018
  Vedoucí Laboratoře přípravy a analýzy materiálů, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
 • od r. 2019
  Docent, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor: Materiálové vědy a inženýrství

 • Činnost
  Únavové vlastnosti pokročilých materiálů pro inženýrské a biomedicínské aplikace. Objasnění mechanismu lokalizace cyklické plastické deformace, iniciace a šíření únavových trhlin. Stanovení vztahu mezi mikrostrukturou materiálu a mechanizmem jeho poškozování v důsledku cyklického zatěžování. Charakterizace únavového chování materiálů a mechanismu iniciace únavových trhlin při vysokofrekvenčním únavovém zatěžování v oblasti ultra-vysokocyklové únavy.


  2021

  Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859  2020

  Wasserbauer J., Buchtík M., Tkacz J., Fintová S., Minda J., Doskočil L.: Improvement of AZ91 Alloy Corrosion Properties by Duplex NI-P Coating Deposition. Materials 13 (2020) 1357

  Mertová K., Palán J., Németh G., Fintová S., Duchek M., Studecký T., Veselý J., Máthis K., Džugan J., Trojanová Z.: Optimization of the Mechanical Performance of Titanium for Biomedical Applications by Advanced, High-Gain SPD Technology. Crystals 10 (2020) 10060422

  Fintová S., Kuběna I., Palán J., Mertová K., Duchek M., Hutař P., Pastorek F., Kunz L.: Influence of sandblasting and acid etching on fatigue properties of ultra-fine grained Ti grade 4 for dental implants. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 111 (2020) 104016

  Jambor M., Trško L., Klusák J., Fintová S., Kajánek D., Nový F., Bokůvka O.: Effect of Severe Shot Peening on the Very-High Cycle Notch Fatigue of an AW 7075 Alloy. Metals 10 (2020) 1262

  Fintová S., Kuběna I., Luptáková N., Jarý M., Šmíd M., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Development of advanced Fe-Al-O ODS alloy microstructure and properties due to heat treatment. J. Mater. Res. 35 (2020) 2789-2797

  Fintová S., Kuběna I., Trško L., Horník V., Kunz L.: Fatigue behavior of AW7075 aluminum alloy in ultra-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 774 (2020) 138922

  Jambor M., Kajánek D., Fintová S., Bronček J., Hadzima B., Guagliano M., Bagherifard S.: Directing Surface Functions by Inducing Ordered and Irregular Morphologies at Single and Two-Tiered Length Scales. Adv. Eng. Mater. 2020 (2020) 20200105

  Drábiková J., Fintová S., Ptáček P., Kuběna I., Březina M., Wasserbauer J., Doležal P., Pastorek F.: Structure and growth kinetic of unconventional fluoride conversion coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy. Surf. Coat. Technol. 399 (2020) 126101

  Fintová S., Pokorný P., Fajkoš R., Hutař P.: EA4T railway axle steel fatigue behavior under very high-frequency fatigue loading. Eng. Fail. Anal. 115 (2020) 104668  2019

  Hadzima B., Pastorek F., Borko K., Fintová S., Kajánek D., Bagherifard S., Gholami-Kermanshahi M., Trško L., Pastorková J., Brezina J.: Effect of phosphating time on protection properties of hurealite coating: Differences between ground and shot peened HSLA steel surface. Surf. Coat. Technol. 375 (2019) 608-620

  Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 (2019) 1-12

  Fintová S., Drábiková J., Hadzima B., Trško L., Březina M., Doležal P., Wasserbauer J.: Degradation of unconventional fluoride conversion coating on AZ61 magnesium alloy in SBF solution. Surf. Coat. Technol. 380 (2019) 125012

  Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Kunz L.: COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF OLD STEEL FROM TRUSS CRANE RUNWAY WITH S235 AND S355 GRADES. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 56-60

  Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 191-196

  Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 197-202

  Fintová S., Drábiková J., Pastorek F., Tkacz J., Kuběna I., Trško L., Hadzima B., Minda J., Doležal P., Wasserbauer J., Ptáček P.: Improvement of electrochemical corrosion characteristics of AZ61 magnesium alloy with unconventional fluoride conversion coatings. Surf. Coat. Technol. 357 (2019) 638-650

  Nový F., Jambor M., Petrů M., Trško L., Fintová S., Bokůvka O.: Investigation of the brittle fracture of the locomotive draw hook. Eng. Fail. Anal. 105 (2019) 305-312  2018

  Seitl S., Miarka P., Klusák J., Fintová S., Kunz L.: Comparison of the Fatigue Crack Propagation Rates in S355 J0 and S355 J2 Steel Grades. Key Eng. Mater. 784 (2018) 91-96

  Trško L., Fintová S., Nový F., Bokůvka O., Jambor M., Pastorek F., Florková Z., Oravcová M.: Study of Relation between Shot Peening Parameters and Fatigue Fracture Surface Character of an AW 7075 Aluminium Alloy. Metals 8 (2018) 111

  Zapletal J., Trojanová Z., Doležal P., Fintová S., Knapek M.: Elastic and Plastic Behavior of the QE22 Magnesium Alloy Reinforced with Short Saffil Fibers and SiC Particles. Metals 8 (2018) 133

  Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Klusák J.: Influence of Micro-Structure on the Fatigue Crack Propagation in Bridge Steel. Proceedings 2 (2018) 1-6

  Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-119

  Man J., Järvenpää A., Jaskari M., Kuběna I., Fintová S., Chlupová A., Karjalainen L., Polák J.: Cyclic deformation behaviour and stability of grain-refined 301LN austenitic stainless structure. MATEC Web Conf. 165 (2018) 06005

  Záležák T., Šiška F., Stratil L., Fintová S., Horník V., Bártková D., Husák R., Svoboda J., Dlouhý A.: An integration of 3D discrete dislocation dynamics with numerical tensile testing. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 777-780

  Bagherifard S., Hickey D., Fintová S., Pastorek F., Fernandez-Pariente I., Bandini M., Webster T., Guagliano M.: Effects of nanofeatures induced by severe shot peening (SSP) on mechanical, corrosion and cytocompatibility properties of magnesium alloy AZ31. Acta Biomater. 66 (2018) 93-108  2017

  Kajánek D., Pastorek F., Fintová S., Bača A.: Study of Corrosion Behavior of Dicalcium Phosphate-dihydrate (DCPD) Coating Prepared by Large Amplitude Sinusoidal Voltammetry (LASV) Technique on ZW3 Magnesium Alloy. Procedia Eng. 192 (2017) 399-403

  Drábiková J., Fintová S., Tkacz J., Doležal P., Wasserbauer J.: Unconventional fluoride conversion coating preparation and characterization. Anti-Corros. Meth. Mater. 64 (2017) 613-619

  Krystýnová M., Doležal P., Fintová S., Březina M., Zapletal J., Wasserbauer J.: Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy. Metals 7 (2017) 1-15

  Březina M., Minda J., Doležal P., Krystýnová M., Fintová S., Zapletal J., Wasserbauer J., Ptáček P.: Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications. Metals 7 (2017) 1-22

  Fintová S., Arzaghi M., Kuběna I., Kunz L., Sarazin-Baudoux C.: Fatigue crack propagation in UFG Ti grade 4 processed by severe plastic deformation. Int. J. Fatigue 98 (2017) 187-194

  Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Záležák T., Bártková D.: High temperature deformation mechanisms in the 14% Cr ODS alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 34-39

  Tkacz J., Slouková K., Minda J., Drábiková J., Fintová S., Doležal P., Wasserbauer J.: Influence of the Composition of the Hanks Balanced Salt Solution on the Corrosion Behavior of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys. Metals 7 (2017) 1-17

  Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Bártková D., Fintová S., Puchý V.: Fracture behaviour of the ODS steels prepared by internal oxidation. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1108-1111

  Hadzima B., Nový F., Trško L., Pastorek F., Jambor M., Fintová S.: Shot peening as a pre-treatment to anodic oxidation coating process of AW 6082 aluminum for fatigue life improvement. Int. J. Adv. Manufact. Technol. 93 (2017) 3315-3323

  Savin A., Nový F., Fintová S., Steigmann R.: Evaluation of thin discontinuities in planar conducting materials using the diffraction of electromagnetic field. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 227 (2017) 012115  2016

  Doležal P., Zapletal J., Fintová S., Trojanová Z., Greger M., Roupcová P., Podrábský T.: Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy. Materials 9 (2016) 1-15

  Drábiková J., Pastorek F., Fintová S., Doležal P., Wasserbauer J.: Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny pomocou fluoridového konverného povlaku. Koroze a ochrana materiálu 50 (2016) 132-138

  Pastorek F., Borko K., Fintová S., Kajánek D., Hadzima B.: Effect of Surface Pretreatment on Quality and Electrochemical Corrosion Properties of Manganese Phosphate on S355J2 HSLA Steel. Coatings 6 (2016) 1-9  2015

  Dundeková S., Hadzima B., Fintová S.: Influence of the surface finishing on electrochemical corrosion characteristics of AISI 316L stainless steel. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 22 (2015) 77-84

  Dundeková S., Zatkalíková V., Fintová S., Hadzima B., Škorík V.: Influence of the surface finishing on the corrosion behaviour of AISI 316L stainless steel. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 22 (2015) 48-53

  Fintová S., Kunz L.: Fatigue properties of magnesium alloy AZ91 processed by severe plastic deformation. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 42 (2015) 219-228

  Šmíd M., Fintová S., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: Prediction of maximum casting defect size in MAR-M 247 alloy processed by hot isostatic pressing. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 2 (2015) 25-32  2014

  Fintová S., Kunz L.: Cyclic plastic behavior and fatigue life of AZ91 alloy in as-cast and ultra-fine grained state. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 21 (2014) 109-115

  Fintová S., Pantělejev L., Kunz L.: Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained Magnesium AZ91 Alloy. Mater. Sci. Forum 782 (2014) 384-389

  Kunz L., Fintová S.: Initiation of fatigue cracks in ultrafine-grained materials in high-cycle fatigue region. Procedia Eng. 74 (2014) 2-5

  Kunz L., Fintová S.: Fatigue behaviour of AZ91 magnesium alloy in as-cast and severe plastic deformed conditions. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 397-402

  Fintová S., Kunz L.: Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 63 (2014) 012159  2012

  Kunz L., Lukáš P., Konečná R., Fintová S.: Casting defects and high temperature fatigue life of IN 713LC superalloy. Int. J. Fatigue 41 (2012) 47-51