Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Chlup Zdeněk

Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.

Místnost128a, 5, Zwick lab.
Telefon+420 532 290 335, +420 532 290 314, +420 532 290 308
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDH-5290-2011
Pozicevedoucí - Skupina křehkého lomu

Osobní informace
 • 1987-1991 Středoškolské studium
  Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci
 • 1991-1996 Vysokoškolské studium
  Vysoké učení technickém v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Materiálové inženýrství
 • 1996-1999 Postgraduální doktorské studium
  Vysoké učení technickém v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 1999-2001 ÚFM AV ČR
  Odborný pracovník v oddělení mechanických vlastností ÚFM AV ČR
 • 2001-2021 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině Křehký lom, ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině
 • Od r. 2021 ÚFM AV ČR
  Vedoucí skupiny Křehký lom, ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině

 • Činnost
  Experimentální lomová mechanika, vztah mezi mikrostrukturou a lomovým chováním u pokročilých materiálů převážně v keramice a keramických kompozitech. Fraktografické analýzy lomového chování (OM, SEM) a studium mikromechanismů porušení. Aplikace pokročilých technik pro charakterizaci materiálu jako jsou akustická emise, mapování povrchové deformace (ESPI, DIC, LCM) a další.


  2021

  Šťastný P., Chlup Z., Částková K., Trunec M.: High strength alumina tapes prepared by gel-tape casting method. Ceram. Int. 47 (2021) 6988-6995

  Veverka J., Vilémová M., Chlup Z., Hadraba H., Lukáč F., Csáki Š., Matějíček J., Vontorová J., Chráska T.: Evolution of carbon and oxygen concentration in tungsten prepared by field assisted sintering and its effect on ductility. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 97 (2021) 105499

  Drdlík D., Zeman D., Tofel P., Chlup Z., Hadraba H., Drdlíková K.: A comparative study of direct and indirect evaluation of piezoelectric properties of electrophoreticaly deposited (Ba, Ca) (Zr, Ti)O3 lead-free piezoceramics. Ceram. Int. 47 (2021) 2034-2042

  Holzer J., Chlup Z., Kruml T., Gröger R.: Plastic deformation of magnetically isotropic Cr single crystals compressed at 77 K. Int. J. Plast. 138 (2021) 102938

  Veverka J., Lukáč F., Kądzielawa A., Koller M., Chlup Z., Hadraba H., Karlík M., Legut D., Vontorová J., Chráska T., Vilémová M.: Ultrafine-grained W-Cr composite prepared by controlled W-Cr solid solution decomposition. Mater. Lett. 304 (2021) 130728

  Fintová S., Dlhý P., Mertová K., Chlup Z., Duchek M., Procházka R., Hutař P.: Fatigue properties of UFG Ti grade 2 dental implant vs. conventionally tested smooth specimens. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 123 (2021) 104715

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Brus J., Schweigstillová J., Rýglová Š., Bičáková O.: In-situ measurement of mechanical properties and dimensional changes of preceramic thermosets during their pyrolysis conversion to ceramics using thermomechanical analysis. Ceram. Int. 47 (2021) 23285-23294

  Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859  2020

  Kastyl J., Chlup Z., Šťastný P., Trunec M.: Machinability and properties of zirconia ceramics prepared by gelcasting method. Adv. Appl. Ceram. 119 (2020) 252-260

  Šťastný P., Chlup Z., Trunec M.: Gel-tape casting as a novel method for the production of flexible fine-grained alumina sheets. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 2542-2547

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Halasová M., Schweigstillová J., Kácha P., Svítilová J.: Potential of glass basalt or carbon fibres for reinforcement of partially pyrolysed compositeswith improved temperature and fire resistance. Ceramics - Silikáty 64 (2020) 115-124

  Šiška F., Čech J., Haušild P., Hadraba H., Chlup Z., Husák R., Stratil L.: Twinning in CoCrFeNiMn high entropy alloy induced by nanoindentation. Mater. Sci. Eng. A 784 (2020) 139297

  Drdlík D., Chlup Z., Hadraba H., Drdlíková K.: Surface roughness improvement of near net shaped alumina by EPD. Journal of the Australian Ceramic Society 56 (2020) 721-727

  Fan N., Čížek J., Huang C., Xie X., Chlup Z., Jenkins R., Lupoi R., Yin S.: A new strategy for strengthening additively manufactured cold spray deposits through in-process densification. Additive Manufacturing 36 (2020) 101626

  Hadraba H., Chlup Z., Drdlík D., Šiška F.: Characterisation of mechanical and fracture behaviour of Al2O3/ZrO2/BaTiO3 laminate by indentation. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4799-4807

  Chlup Z., Novotná L., Šiška F., Drdlík D., Hadraba H.: Effect of residual stresses to the crack path in alumina/zirconia laminates. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 5810-5818

  Kovalčíková A., Tatarko P., Sedlák R., Medveď D., Chlup Z., Múdra E., Dusza J.: Mechanical and tribological properties of TiB2-SiC and TiB2-SiC-GNPs ceramic composites. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4860-4871

  Orlovská M., Chlup Z., Bača L., Janek M., Kitzmantel M.: Fracture and mechanical properties of lightweight alumina ceramics prepared by fused filament fabrication. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4837-4843

  Chlup Z., Černý M., Kácha P., Hadraba H., Strachota A.: Fracture resistance of partially pyrolysed polysiloxane preceramic polymer matrix composites reinforced by unidirectional basalt fibres. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4879-4885  2019

  Halasová M., Kuběna I., Roupcová P., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Iron precipitation in basalt fibres embedded in partially pyrolysed methylsiloxane matrix. Composites Part A 123 (2019) 286-292

  Gröger R., Chlup Z., Sojková T., Kuběna I.: Interplay of slip and twinning in niobium single crystals compressed at 77 K. J. Mater. Res. 34 (2019) 261-270

  Ševeček O., Bertolla L., Chlup Z., Řehořek L., Majer Z., Marcián P., Kotoul M.: Modelling of cracking of the ceramic foam specimen with a central notch under the tensile load. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 242-250

  Tofel P., Machů Z., Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Ševeček O., Majer Z., Holcman V., Hadaš Z.: Novel layered architecture based on Al2O3/ZrO2/BaTiO3 for SMART piezoceramic electromechanical converters. The European Physical Journal Special Topics 228 (2019) 1575-1588

  Husák R., Hadraba H., Chlup Z., Heczko M., Kruml T., Puchý V.: ODS EUROFER Steel Strengthened by Y-(Ce, Hf, La, Sc, and Zr) Complex Oxides. Metals 9 (2019) 1148

  Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

  Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 (2019) 1-12

  Masini A., Strohbach T., Šiška F., Chlup Z., Dlouhý I.: Electrolyte-Supported Fuel Cell: Co-Sintering Effects of Layer Deposition on Biaxial Strength of Layer Deposition on Biaxial Strength. Materials 12 (2019) 306

  Chlup Z., Černý M., Halasová M., Strachota A.: Behaviour of Partially Pyrolysed Composite Reinforced by Fibres of Various Compositions. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 505-510

  Chlup Z., Drdlík D., Fides M., Kovalčíková A., Hadraba H.: Properties of BaTiO3/Al2O3 Laminate Structure by Nanoindentation. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 499-504  2018

  Bertolla L., Chlup Z., Tatarko P., Hanzel O., Ševeček O., Roupcová P., Dlouhý I.: Preparation and characterization of novel environmentally friendly Al2O3/SiO2/CaO ceramic foams. Ceram. Int. 44 (2018) 19063-19069

  Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Effect of Pyrolysis Temperature on the Mechanical Response in Partially Pyrolysed Polysiloxanes. Key Eng. Mater. 784 (2018) 55-60

  Šťastný P., Chlup Z., Kalasová D., Zikmund T., Kaiser J., Trunec M.: Epoxy-based gelcasting of machinable hydroxyapatite foams for medical applications. J. Amer. Ceram. Soc. 101 (2018) 3317-3327

  Masini A., Šiška F., Ševeček O., Chlup Z., Dlouhý I.: Elastic properties of multi-layered ceramic systems for SOCs, International Journal of Applied Ceramic Technology. J. Appl. Ceram. Technol. 15 (2018) 370-379

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Hadraba H., Halasová M.: Effect of the exposition temperature on the behaviour of partially pyrolysed hybrid basalt fibre composites. Composites B 147 (2018) 122-127

  Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 99-104

  Gröger R., Chlup Z., Kuběna I., Kruml T.: Slip activity in molybdenum single crystals compressed at 77 K. Philos. Mag. 98 (2018) 2749-2768

  Chlup Z., Bača L., Hadraba H., Kuběna I., Roupcová P., Kováčová Z.: Low-temperature consolidation of high-strength TiB2 ceramic composites via grain-boundary engineering using Ni-W alloy. Mater. Sci. Eng. A 738 (2018) 194-202

  Gröger R., Chlup Z., Sojková T.: Deformation twinning in vanadium single crystals tested in compression at 77 K. Mater. Sci. Eng. A 737 (2018) 413-421  2017

  Maca K., Pouchlý V., Drdlík D., Hadraba H., Chlup Z.: Dilatometric study of anisotropic sintering of alumina/zirconialaminates with controlled fracture behaviour. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4287-4295

  Hadraba H., Husák R., Stratil L., Šiška F., Chlup Z., Puchý V., Michalička J.: Survey of oxide candidate for advanced 9%, 14% and 17%Cr ODS steels for fusion applications. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1028-1032

  Tatarko P., Chlup Z., Mahajan A., Casalegno V., Saunders T., Dlouhý I., Reece M.: High temperature properties of the monolithic CVD Beta-SiC materials joined with a pre-sintered MAX phase Ti3SiC2 interlayer via solid-state diffusion bonding . J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 1205-1216

  Ševeček O., Majer Z., Bertolla L., Chlup Z., Kotoul M.: Fracture-Mechanics Behaviour of Ceramic Foam with Macroscopic Stress Concentrator upon the Tensile Test. Key Eng. Mater. 754 (2017) 99-102

  Roleček J., Salamon D., Chlup Z.: Mechanical properties of hybrid composites prepared by ice-templating of alumina. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4279-4286

  Trunec M., Chlup Z.: Subtractive manufacturing of customized hydroxyapatite scaffolds for bone regeneration. Ceram. Int. 43 (2017) 11265-11273

  Kozák V., Chlup Z., Padělek P., Dlouhý I.: Prediction of the Traction Separation Law of Ceramics Using Iterative Finite Element Modelling. Solid State Phenom. 258 (2017) 186-189

  Raga R., Khader I., Chlup Z., Kailer A.: Damage progression in silicon nitride undergoing non-conforming hybrid cyclic contact. Int. J. Fatigue 105 (2017) 97-110

  Chlup Z., Žižka R., Kania J., Přibyl M.: Fracture behaviour of teeth with conventional and mini-invasive access cavity designs. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4423-4429

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Schweigstillová J., Svítilová J., Halasová M.: Rheological behaviour and thermal dilation effects of alumino-silicate adhesives intended for joining of high-temperature resistant sandwich structures. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2209-2218

  Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

  Bertolla L., Dlouhý I., Tatarko P., Viani A., Mahajan A., Chlup Z., Reece M., Boccaccini A.: Pressureless spark plasma-sintered Bioglass 45S5 with enhanced mechanical properties and stress-induced new phase formation. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2727-2736

  Kastyl J., Chlup Z., Clemens F., Trunec M.: Mechanical properties of zirconia core-shell rods with porous core and dense shell prepared by thermoplastic co-extrusion. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2439-2447  2016

  Krautgasser C., Chlup Z., Supancic P., Danzer R., Bermejo R.: Influence of subcritical crack growth on the determination of fracture toughness in brittle materials. J. Eur. Ceram. Soc. 36 (2016) 1307-1312

  Raga R., Khader I., Chlup Z., Kailer A.: Damage initiation and evolution in silicon nitride under non-conforming lubricated hybrid rolling contact. Wear 360-361 (2016) 147-159

  Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z., Dlouhý I.: Fracture response of SiOC-based, composites on dynamic loading. J. Composite Mater. 50 (2016) 1547-1554

  Dlouhý I., Chlup Z., Hadraba H., Řehořek L.: Response of alumina foam to tensile mechanical loading including stress concentrator effect. Prog. Mater. Sci. 12 (2016) 106-111

  Chlupová A., Chlup Z., Kruml T.: Fatigue properties and microstructure of quasicrystalline AlFeCrTi alloy. Int. J. Fatigue 91 (2016) 251-256

  Man J., Kuběna I., Smaga M., Man O., Järvenpää A., Weidner A., Chlup Z., Polák J.: Microstructural changes during deformation of AISI 300 grade austenitic stainless steels: Impact of chemical heterogeneity. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 2299-2306

  Othmani Y., Böhlke T., Lube T., Fellmeth A., Chlup Z., Colonna F., Hashibon A.: Analysis of the effective thermoelastic properties and stress fields in silicon nitride based on EBSD data. J. Eur. Ceram. Soc. 36 (2016) 1109-1125  2015

  Bertolla L., Chlup Z., Stratil L., Boccaccini A., Dlouhý I.: Effect of hybrid polymer coating of Bioglass (R) foams on mechanical response during tensile loading. Adv. Appl. Ceram. 114 (2015) S63-S69

  Strachota A., Černý M., Chlup Z., Šlouf M., Brus J., Pleštil J., Sucharda Z., Havelcová M., Halasová M.: Preparation of silicon oxynitrocarbide (SiONC) and of its ceramic-fibre-composites via hydrosilylation/radical polymerization/pyrolysis. J. Non-Crystall. Solids 423-424 (2015) 9-17

  Strachota A., Černý M., Chlup Z., Depa K., Šlouf M., Sucharda Z.: Foaming of polysiloxane resins with ethanol: A new route to pyrolytic macrocellular SiOC foams. Ceram. Int. 41 (2015) 13561-13571

  Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z., Dlouhý I.: Fracture response of SiOC based composites on dynamic loading. J. Composite Mater. 1 (2015) 1-8

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Svítilová J., Schweigstillová J., Halasová M., Rýglová Š.: S-O-C ceramic foams derived from polymethylphenylsiloxane precursor with starch as foaming agent. J. Eur. Ceram. Soc. 35 (2015) 3427-3436

  Strachota A., Černý M., Chlup Z., Rodzeń K., Depa K., Halasová M., Šlouf M., Schweigstillová J.: Preparation of finely macroporous SiOC foams with high mechanical properties and with hierarchical porosity via pyrolysis of siloxane/epoxide composite. Ceram. Int. 41 (2015) 8402-8410

  Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Dlouhý I.: Micro fibres containing laminates prepared by EPD: microstructure and fracture behaviour. Key Eng. Mater. 654 (2015) 53-57

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Halasová M., Rýglová Š., Schweigstillová J., Svítilová J., Havelcová M.: Changes in structure and in mechanical properties during the pyrolysis conversion of crosslinked polymethylsiloxane and polymethylphenylsiloxane resins to silicon oxycarbide glass. Ceram. Int. 41 (2015) 6237-6247

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Svítilová J., Halasová M.: Effect of ageing at 1200 °C in oxidative environment on the mechanical response of SiOC foams. Ceram. Int. 41 (2015) 9030-9034

  Chlup Z., Bača L., Halasová M., Neubauer E., Hadraba H., Stelzer N., Roupcová P.: Effect of metallic dopants on the microstructure and mechanical properties of TiB2. J. Eur. Ceram. Soc. 35 (2015) 2745-2754

  Kastyl J., Chlup Z., Clemens F., Trunec M.: Ceramic core-shell composites with modified mechanical properties prepared by thermoplastic co-extrusion. J. Eur. Ceram. Soc. 35 (2015) 2873-2881  2014

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Halasová M., Dlouhý I.: Fibre-matrix interface development during high temperature exposition of long fibre reinforced SiOC matrix. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 401-404

  Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I., Bermejo R.: On the determination of the stress-free temperature for alumina-zirconia multilayer structures. Ceram. Int. 40 (2014) 5787-5793

  Kozák V., Chlup Z.: Crack Growth Modelling in the Silicon Nitride Ceramics by Application of the Cohesive Zone Approach. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 193-196

  Tatarko P., Grasso S., Chlup Z., Porwal H., Kašiarová M., Dlouhý I., Reece M.: Toughening effect of multi-walled boron nitride nanotubes and their influence on the sintering behaviour of 3Y-TZP zirconia ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 34 (2014) 1829-1843

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Sucharda Z., Halasová M., Dlouhý I.: Influence of pyrolysis temperature on fracture response in SiOC based composites reinforced by basalt woven fabric. J. Eur. Ceram. Soc. 34 (2014) 3389-3398

  Tatarko P., Grasso S., Porwal H., Chlup Z., Saggar R., Dlouhý I., Reece M.: Boron nitride nanotubes as a reinforcement for brittle matrices. J. Eur. Ceram. Soc. 34 (2014) 3339-3349  2013

  Hadraba H., Drdlík D., Chlup Z., Máca F., Dlouhý I., Cihlář J.: Layered ceramic composites via control of electrophoretic deposition kinetics. J. Eur. Ceram. Soc. 33 (2013) 2305-2312

  Řehořek L., Chlup Z., Meng D., Yunos D., Boccaccini A., Dlouhý I.: Response of 45S5 Bioglass (R) foams to tensile loading. Ceram. Int. 39 (2013) 8015-8020

  Tatarko P., Kašiarová M., Chlup Z., Dusza J., Šajgalík P., Vávra I.: Influence of rare-earth oxide additives and SiC nanoparticles on the wear behaviour of Si3N4-based composites at temperatures up to 900°C. Wear 300 (2013) 155-162  2012

  Černý M., Strachota A., Chlup Z., Sucharda Z., Žaloudková M., Glogar P., Kuběna I.: Strength, Elasticity and Failure of Composites with Pyrolyzed Matrices Based on Polymethylsiloxane Resins with Optimized Ratio of D and T Components. J. Composite Mater. 47 (2012) 1055-1066

  Hadraba H., Drdlík D., Chlup Z., Maca K., Dlouhý I., Cihlář J.: Laminated alumina/zirconia ceramic composites prepared by electrophoretic deposition. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 2053-2056

  Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I.: Development of internal stresses in alumina-zirconia laminates. Key Eng. Mater. 507 (2012) 221-226

  Hadraba H., Chlup Z., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I.: Control of electrophoretic deposition kinetics for preparation of laminated alumina/zirconia ceramic composites. Key Eng. Mater. 507 (2012) 209-213

  Chlup Z., Hadraba H., Slabáková L., Drdlík D., Dlouhý I.: Fracture behaviour of alumina and zirconia thin layered laminate. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 2057-2061

  Ahmedw A., Chlup Z., Dlouhý I., Rawlings R., Boccaccini A.: Mechanical Properties of Low-Density SiC-Coated Carbon-Bonded Carbon Fiber Composites. Int. J. Appl. Ceram. Technol. 9 (2012) 401-412

  Šupová M., Svítilová J., Chlup Z., Černý M., Weishauptová Z., Suchý T., Machovič V., Sucharda Z., Žaloudková M.: Relation between mechanical properties and pyrolysis temperature of phenol formaldehyde resin for gas separation membranes. Ceramics - Silikáty 56 (2012) 40-49

  Halasová M., Chlup Z., Strachota A., Černý M., Dlouhý I.: Mechanical response of novel SiOC glasses to high temperature exposition. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 4489-4495  2011

  Strachota A., Černý M., Glogar P., Sucharda Z., Havelcová M., Chlup Z., Dlouhý I., Kozák V.: Preparation and optimalization of silicon oxycarbide composites toughened by inorganic fibers by pyrolysis of precursor composites with siloxane matrix. Acta Phys. Pol. A 120 (2011) 326-330

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Kozák V.: Properties of modified polysiloxane based ceramic matrix for long fibre reinforced composite materials. Plastics, Rubber and Composites 40 (2011) 380-385

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Dlouhý I.: Role of pyrolysis conditions on fracture behaviour of fibre reinforced Composites. Key Eng. Mater. 465 (2011) 455-458

  Cho J., Inam F., Reece M., Chlup Z., Dlouhý I., Shaffer M., Boccaccini A.: Carbon nanotubes: do they toughen brittle matrices?. J. Mater. Sci. 46 (2011) 4770-4779

  Dlouhý I., Hadraba H., Chlup Z., Šmída T.: Prediction of fracture toughness temperature dependence applying neural network. Structur. Integr. and Life 11 (2011) 9-14

  Tatarko P., Chlup Z., Dusza J.: Microstructure, fracture and damage mechanisms in rare-earth doped silicon nitride ceramics. Key Eng. Mater. 465 (2011) 93-96

  Salamon D., Chlup Z., Lefferts L., Wessling M.: Tailoring of free standing microchannels structures via microtemplating. Mater. Res. Bull. 46 (2011) 505-551

  Šestáková L., Bermejo R., Chlup Z., Danzer R.: Strategies for fracture toughness, strength and reliability optimisation of ceramic-ceramic laminates. Int. J. Mater. Res. 102 (2011) 613-626  2003

  Chlup Z., Todd I., GARCIA-ESCORIAL A., Lieblich M., Chlupová A., O´Dwyer J.: Bulk nanostructured aluminium alloy Al93Fe3Cr2Ti2: Processing and characterisation. Mater. Sci. Forum 426 (2003) 2417-2422


  ČísloNázev
  21-24805S Řízení rozhraní v bezolovnatých feroelektrických-dielektrických kompozitech pro zlepšení jejich elektromechanických vlastností
  17-12546S Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory
  17-08153S Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
  263476 RoLiCer - Zvýšení spolehlivosti a životnosti keramických součástí pomocí víceúrovňového modelování degradace a poškození
  GAP108/11/1644 Lomově mechanické charakteristiky rozhraní materiálů s nízkou houževnatostí
  M100410902 Lomové chování rozhraní typu keramika-keramika a kov-keramika u vrstevnatých materiálů
  GA106/09/1101 Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny
  MEB060714 Vliv kontaktních napětí na výsledky „THE BALL ON THE THREE BALLS“ zkoušky
  ME08051 VZNIK SEKUNDÁRNÍCH KUŽELOVÝCH TRHLIN U BIAXIÁLNÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY KERAMIK
  ME854 (1016/2006-32) Synergie účinků struktury a podmínek zkoušení na hodnocení odolnosti vůči porušení keramik
  2005-23 Korekce hodnot lomové houževnatosti konstrukčních keramik z hlediska statistických účinků velikosti
  106/05/P119 Rozptyl lomové houževnatosti u keramik a kompozitů s křehkou matricí za zvýšených teplot