Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Chlup Zdeněk

Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.

Místnost128a, 5, Zwick lab.
Telefon+420 532 290 335, +420 532 290 314, +420 532 290 308
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDH-5290-2011
Pozicevědecký pracovník - Skupina křehkého lomu, vědecký pracovník -

Osobní informace
 • 1987-1991 Středoškolské studium
  Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci
 • 1991-1996 Vysokoškolské studium
  Vysoké učení technickém v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Materiálové inženýrství
 • 1996-1999 Postgraduální doktorské studium
  Vysoké učení technickém v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 1999-2001 ÚFM AV ČR
  Odborný pracovník v oddělení mechanických vlastností ÚFM AV ČR
 • Od r. 2001 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině Křehký lom, ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině

 • Činnost
  Experimentální lomová mechanika, vztah mezi mikrostrukturou a lomovým chováním u pokročilých materiálů převážně v keramice a keramických kompozitech. Fraktografické analýzy lomového chování (OM, SEM) a studium mikromechanismů porušení. Aplikace pokročilých technik pro charakterizaci materiálu jako jsou akustická emise, mapování povrchové deformace (ESPI, DIC, LCM) a další.


  2021
  2020

  Šťastný P., Chlup Z., Trunec M.: Gel-tape casting as a novel method for the production of flexible fine-grained alumina sheets. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 2542-2547

  Kastyl J., Chlup Z., Šťastný P., Trunec M.: Machinability and properties of zirconia ceramics prepared by gelcasting method. Adv. Appl. Ceram. 119 (2020) 252-260

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Halasová M., Schweigstillová J., Kácha P., Svítilová J.: Potential of glass basalt or carbon fibres for reinforcement of partially pyrolysed compositeswith improved temperature and fire resistance. Ceramics - Silikáty 64 (2020) 115-124

  Drdlík D., Chlup Z., Hadraba H., Drdlíková K.: Surface roughness improvement of near net shaped alumina by EPD. Journal of the Australian Ceramic Society 56 (2020) 721-727

  Šiška F., Čech J., Haušild P., Hadraba H., Chlup Z., Husák R., Stratil L.: Twinning in CoCrFeNiMn high entropy alloy induced by nanoindentation. Mater. Sci. Eng. A 784 (2020) 139297

  Hadraba H., Chlup Z., Drdlík D., Šiška F.: Characterisation of mechanical and fracture behaviour of Al2O3/ZrO2/BaTiO3 laminate by indentation. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4799-4807

  Fan N., Čížek J., Huang C., Xie X., Chlup Z., Jenkins R., Lupoi R., Yin S.: A new strategy for strengthening additively manufactured cold spray deposits through in-process densification. Additive Manufacturing 36 (2020) 101626

  Chlup Z., Novotná L., Šiška F., Drdlík D., Hadraba H.: Effect of residual stresses to the crack path in alumina/zirconia laminates. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 5810-5818

  Kovalčíková A., Tatarko P., Sedlák R., Medveď D., Chlup Z., Múdra E., Dusza J.: Mechanical and tribological properties of TiB2-SiC and TiB2-SiC-GNPs ceramic composites. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4860-4871

  Orlovská M., Chlup Z., Bača L., Janek M., Kitzmantel M.: Fracture and mechanical properties of lightweight alumina ceramics prepared by fused filament fabrication. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4837-4843

  Chlup Z., Černý M., Kácha P., Hadraba H., Strachota A.: Fracture resistance of partially pyrolysed polysiloxane preceramic polymer matrix composites reinforced by unidirectional basalt fibres. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4879-4885  2019

  Halasová M., Kuběna I., Roupcová P., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Iron precipitation in basalt fibres embedded in partially pyrolysed methylsiloxane matrix. Composites Part A 123 (2019) 286-292

  Gröger R., Chlup Z., Sojková T., Kuběna I.: Interplay of slip and twinning in niobium single crystals compressed at 77 K. J. Mater. Res. 34 (2019) 261-270

  Ševeček O., Bertolla L., Chlup Z., Řehořek L., Majer Z., Marcián P., Kotoul M.: Modelling of cracking of the ceramic foam specimen with a central notch under the tensile load. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 242-250

  Tofel P., Machů Z., Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Ševeček O., Majer Z., Holcman V., Hadaš Z.: Novel layered architecture based on Al2O3/ZrO2/BaTiO3 for SMART piezoceramic electromechanical converters. The European Physical Journal Special Topics 228 (2019) 1575-1588

  Husák R., Hadraba H., Chlup Z., Heczko M., Kruml T., Puchý V.: ODS EUROFER Steel Strengthened by Y-(Ce, Hf, La, Sc, and Zr) Complex Oxides. Metals 9 (2019) 1148

  Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 (2019) 1-12

  Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

  Chlup Z., Černý M., Halasová M., Strachota A.: Behaviour of Partially Pyrolysed Composite Reinforced by Fibres of Various Compositions. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 505-510

  Masini A., Strohbach T., Šiška F., Chlup Z., Dlouhý I.: Electrolyte-Supported Fuel Cell: Co-Sintering Effects of Layer Deposition on Biaxial Strength of Layer Deposition on Biaxial Strength. Materials 12 (2019) 306

  Chlup Z., Drdlík D., Fides M., Kovalčíková A., Hadraba H.: Properties of BaTiO3/Al2O3 Laminate Structure by Nanoindentation. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 499-504  2018

  Bertolla L., Chlup Z., Tatarko P., Hanzel O., Ševeček O., Roupcová P., Dlouhý I.: Preparation and characterization of novel environmentally friendly Al2O3/SiO2/CaO ceramic foams. Ceram. Int. 44 (2018) 19063-19069

  Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Effect of Pyrolysis Temperature on the Mechanical Response in Partially Pyrolysed Polysiloxanes. Key Eng. Mater. 784 (2018) 55-60

  Masini A., Šiška F., Ševeček O., Chlup Z., Dlouhý I.: Elastic properties of multi-layered ceramic systems for SOCs, International Journal of Applied Ceramic Technology. J. Appl. Ceram. Technol. 15 (2018) 370-379

  Šťastný P., Chlup Z., Kalasová D., Zikmund T., Kaiser J., Trunec M.: Epoxy-based gelcasting of machinable hydroxyapatite foams for medical applications. J. Amer. Ceram. Soc. 101 (2018) 3317-3327

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Hadraba H., Halasová M.: Effect of the exposition temperature on the behaviour of partially pyrolysed hybrid basalt fibre composites. Composites B 147 (2018) 122-127

  Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 99-104

  Gröger R., Chlup Z., Kuběna I., Kruml T.: Slip activity in molybdenum single crystals compressed at 77 K. Philos. Mag. 98 (2018) 2749-2768

  Chlup Z., Bača L., Hadraba H., Kuběna I., Roupcová P., Kováčová Z.: Low-temperature consolidation of high-strength TiB2 ceramic composites via grain-boundary engineering using Ni-W alloy. Mater. Sci. Eng. A 738 (2018) 194-202

  Gröger R., Chlup Z., Sojková T.: Deformation twinning in vanadium single crystals tested in compression at 77 K. Mater. Sci. Eng. A 737 (2018) 413-421  2017

  Maca K., Pouchlý V., Drdlík D., Hadraba H., Chlup Z.: Dilatometric study of anisotropic sintering of alumina/zirconialaminates with controlled fracture behaviour. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4287-4295

  Ševeček O., Majer Z., Bertolla L., Chlup Z., Kotoul M.: Fracture-Mechanics Behaviour of Ceramic Foam with Macroscopic Stress Concentrator upon the Tensile Test. Key Eng. Mater. 754 (2017) 99-102

  Roleček J., Salamon D., Chlup Z.: Mechanical properties of hybrid composites prepared by ice-templating of alumina. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4279-4286

  Hadraba H., Husák R., Stratil L., Šiška F., Chlup Z., Puchý V., Michalička J.: Survey of oxide candidate for advanced 9%, 14% and 17%Cr ODS steels for fusion applications. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1028-1032

  Tatarko P., Chlup Z., Mahajan A., Casalegno V., Saunders T., Dlouhý I., Reece M.: High temperature properties of the monolithic CVD Beta-SiC materials joined with a pre-sintered MAX phase Ti3SiC2 interlayer via solid-state diffusion bonding . J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 1205-1216

  Trunec M., Chlup Z.: Subtractive manufacturing of customized hydroxyapatite scaffolds for bone regeneration. Ceram. Int. 43 (2017) 11265-11273

  Raga R., Khader I., Chlup Z., Kailer A.: Damage progression in silicon nitride undergoing non-conforming hybrid cyclic contact. Int. J. Fatigue 105 (2017) 97-110

  Kozák V., Chlup Z., Padělek P., Dlouhý I.: Prediction of the Traction Separation Law of Ceramics Using Iterative Finite Element Modelling. Solid State Phenom. 258 (2017) 186-189

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Schweigstillová J., Svítilová J., Halasová M.: Rheological behaviour and thermal dilation effects of alumino-silicate adhesives intended for joining of high-temperature resistant sandwich structures. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2209-2218

  Chlup Z., Žižka R., Kania J., Přibyl M.: Fracture behaviour of teeth with conventional and mini-invasive access cavity designs. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4423-4429

  Kastyl J., Chlup Z., Clemens F., Trunec M.: Mechanical properties of zirconia core-shell rods with porous core and dense shell prepared by thermoplastic co-extrusion. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2439-2447

  Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

  Bertolla L., Dlouhý I., Tatarko P., Viani A., Mahajan A., Chlup Z., Reece M., Boccaccini A.: Pressureless spark plasma-sintered Bioglass 45S5 with enhanced mechanical properties and stress-induced new phase formation. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2727-2736  2016

  Krautgasser C., Chlup Z., Supancic P., Danzer R., Bermejo R.: Influence of subcritical crack growth on the determination of fracture toughness in brittle materials. J. Eur. Ceram. Soc. 36 (2016) 1307-1312

  Raga R., Khader I., Chlup Z., Kailer A.: Damage initiation and evolution in silicon nitride under non-conforming lubricated hybrid rolling contact. Wear 360-361 (2016) 147-159

  Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z., Dlouhý I.: Fracture response of SiOC-based, composites on dynamic loading. J. Composite Mater. 50 (2016) 1547-1554

  Dlouhý I., Chlup Z., Hadraba H., Řehořek L.: Response of alumina foam to tensile mechanical loading including stress concentrator effect. Prog. Mater. Sci. 12 (2016) 106-111

  Chlupová A., Chlup Z., Kruml T.: Fatigue properties and microstructure of quasicrystalline AlFeCrTi alloy. Int. J. Fatigue 91 (2016) 251-256

  Man J., Kuběna I., Smaga M., Man O., Järvenpää A., Weidner A., Chlup Z., Polák J.: Microstructural changes during deformation of AISI 300 grade austenitic stainless steels: Impact of chemical heterogeneity. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 2299-2306

  Othmani Y., Böhlke T., Lube T., Fellmeth A., Chlup Z., Colonna F., Hashibon A.: Analysis of the effective thermoelastic properties and stress fields in silicon nitride based on EBSD data. J. Eur. Ceram. Soc. 36 (2016) 1109-1125  2015

  Strachota A., Černý M., Chlup Z., Šlouf M., Brus J., Pleštil J., Sucharda Z., Havelcová M., Halasová M.: Preparation of silicon oxynitrocarbide (SiONC) and of its ceramic-fibre-composites via hydrosilylation/radical polymerization/pyrolysis. J. Non-Crystall. Solids 423-424 (2015) 9-17

  Bertolla L., Chlup Z., Stratil L., Boccaccini A., Dlouhý I.: Effect of hybrid polymer coating of Bioglass (R) foams on mechanical response during tensile loading. Adv. Appl. Ceram. 114 (2015) S63-S69

  Strachota A., Černý M., Chlup Z., Depa K., Šlouf M., Sucharda Z.: Foaming of polysiloxane resins with ethanol: A new route to pyrolytic macrocellular SiOC foams. Ceram. Int. 41 (2015) 13561-13571

  Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z., Dlouhý I.: Fracture response of SiOC based composites on dynamic loading. J. Composite Mater. 1 (2015) 1-8

  Strachota A., Černý M., Chlup Z., Rodzeń K., Depa K., Halasová M., Šlouf M., Schweigstillová J.: Preparation of finely macroporous SiOC foams with high mechanical properties and with hierarchical porosity via pyrolysis of siloxane/epoxide composite. Ceram. Int. 41 (2015) 8402-8410

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Svítilová J., Schweigstillová J., Halasová M., Rýglová Š.: S-O-C ceramic foams derived from polymethylphenylsiloxane precursor with starch as foaming agent. J. Eur. Ceram. Soc. 35 (2015) 3427-3436

  Černý M., Chlup Z., Strachota A., Halasová M., Rýglová Š., Schweigstillová J., Svítilová J., Havelcová M.: Changes in structure and in mechanical properties during the pyrolysis conversion of crosslinked polymethylsiloxane and polymethylphenylsiloxane resins to silicon oxycarbide glass. Ceram. Int. 41 (2015) 6237-6247

  Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Dlouhý I.: Micro fibres containing laminates prepared by EPD: microstructure and fracture behaviour. Key Eng. Mater. 654 (2015) 53-57

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Svítilová J., Halasová M.: Effect of ageing at 1200 °C in oxidative environment on the mechanical response of SiOC foams. Ceram. Int. 41 (2015) 9030-9034

  Chlup Z., Bača L., Halasová M., Neubauer E., Hadraba H., Stelzer N., Roupcová P.: Effect of metallic dopants on the microstructure and mechanical properties of TiB2. J. Eur. Ceram. Soc. 35 (2015) 2745-2754

  Kastyl J., Chlup Z., Clemens F., Trunec M.: Ceramic core-shell composites with modified mechanical properties prepared by thermoplastic co-extrusion. J. Eur. Ceram. Soc. 35 (2015) 2873-2881  2014

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Halasová M., Dlouhý I.: Fibre-matrix interface development during high temperature exposition of long fibre reinforced SiOC matrix. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 401-404

  Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I., Bermejo R.: On the determination of the stress-free temperature for alumina-zirconia multilayer structures. Ceram. Int. 40 (2014) 5787-5793

  Kozák V., Chlup Z.: Crack Growth Modelling in the Silicon Nitride Ceramics by Application of the Cohesive Zone Approach. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 193-196

  Tatarko P., Grasso S., Chlup Z., Porwal H., Kašiarová M., Dlouhý I., Reece M.: Toughening effect of multi-walled boron nitride nanotubes and their influence on the sintering behaviour of 3Y-TZP zirconia ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 34 (2014) 1829-1843

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Sucharda Z., Halasová M., Dlouhý I.: Influence of pyrolysis temperature on fracture response in SiOC based composites reinforced by basalt woven fabric. J. Eur. Ceram. Soc. 34 (2014) 3389-3398

  Tatarko P., Grasso S., Porwal H., Chlup Z., Saggar R., Dlouhý I., Reece M.: Boron nitride nanotubes as a reinforcement for brittle matrices. J. Eur. Ceram. Soc. 34 (2014) 3339-3349  2013

  Hadraba H., Drdlík D., Chlup Z., Máca F., Dlouhý I., Cihlář J.: Layered ceramic composites via control of electrophoretic deposition kinetics. J. Eur. Ceram. Soc. 33 (2013) 2305-2312

  Řehořek L., Chlup Z., Meng D., Yunos D., Boccaccini A., Dlouhý I.: Response of 45S5 Bioglass (R) foams to tensile loading. Ceram. Int. 39 (2013) 8015-8020

  Tatarko P., Kašiarová M., Chlup Z., Dusza J., Šajgalík P., Vávra I.: Influence of rare-earth oxide additives and SiC nanoparticles on the wear behaviour of Si3N4-based composites at temperatures up to 900°C. Wear 300 (2013) 155-162  2012

  Černý M., Strachota A., Chlup Z., Sucharda Z., Žaloudková M., Glogar P., Kuběna I.: Strength, Elasticity and Failure of Composites with Pyrolyzed Matrices Based on Polymethylsiloxane Resins with Optimized Ratio of D and T Components. J. Composite Mater. 47 (2012) 1055-1066

  Hadraba H., Drdlík D., Chlup Z., Maca K., Dlouhý I., Cihlář J.: Laminated alumina/zirconia ceramic composites prepared by electrophoretic deposition. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 2053-2056

  Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I.: Development of internal stresses in alumina-zirconia laminates. Key Eng. Mater. 507 (2012) 221-226

  Hadraba H., Chlup Z., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I.: Control of electrophoretic deposition kinetics for preparation of laminated alumina/zirconia ceramic composites. Key Eng. Mater. 507 (2012) 209-213

  Ahmedw A., Chlup Z., Dlouhý I., Rawlings R., Boccaccini A.: Mechanical Properties of Low-Density SiC-Coated Carbon-Bonded Carbon Fiber Composites. Int. J. Appl. Ceram. Technol. 9 (2012) 401-412

  Chlup Z., Hadraba H., Slabáková L., Drdlík D., Dlouhý I.: Fracture behaviour of alumina and zirconia thin layered laminate. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 2057-2061

  Šupová M., Svítilová J., Chlup Z., Černý M., Weishauptová Z., Suchý T., Machovič V., Sucharda Z., Žaloudková M.: Relation between mechanical properties and pyrolysis temperature of phenol formaldehyde resin for gas separation membranes. Ceramics - Silikáty 56 (2012) 40-49

  Halasová M., Chlup Z., Strachota A., Černý M., Dlouhý I.: Mechanical response of novel SiOC glasses to high temperature exposition. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 4489-4495  2011

  Strachota A., Černý M., Glogar P., Sucharda Z., Havelcová M., Chlup Z., Dlouhý I., Kozák V.: Preparation and optimalization of silicon oxycarbide composites toughened by inorganic fibers by pyrolysis of precursor composites with siloxane matrix. Acta Phys. Pol. A 120 (2011) 326-330

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Kozák V.: Properties of modified polysiloxane based ceramic matrix for long fibre reinforced composite materials. Plastics, Rubber and Composites 40 (2011) 380-385

  Chlup Z., Černý M., Strachota A., Dlouhý I.: Role of pyrolysis conditions on fracture behaviour of fibre reinforced Composites. Key Eng. Mater. 465 (2011) 455-458

  Cho J., Inam F., Reece M., Chlup Z., Dlouhý I., Shaffer M., Boccaccini A.: Carbon nanotubes: do they toughen brittle matrices?. J. Mater. Sci. 46 (2011) 4770-4779

  Tatarko P., Chlup Z., Dusza J.: Microstructure, fracture and damage mechanisms in rare-earth doped silicon nitride ceramics. Key Eng. Mater. 465 (2011) 93-96

  Dlouhý I., Hadraba H., Chlup Z., Šmída T.: Prediction of fracture toughness temperature dependence applying neural network. Structur. Integr. and Life 11 (2011) 9-14

  Salamon D., Chlup Z., Lefferts L., Wessling M.: Tailoring of free standing microchannels structures via microtemplating. Mater. Res. Bull. 46 (2011) 505-551

  Šestáková L., Bermejo R., Chlup Z., Danzer R.: Strategies for fracture toughness, strength and reliability optimisation of ceramic-ceramic laminates. Int. J. Mater. Res. 102 (2011) 613-626  2003

  Chlup Z., Todd I., GARCIA-ESCORIAL A., Lieblich M., Chlupová A., O´Dwyer J.: Bulk nanostructured aluminium alloy Al93Fe3Cr2Ti2: Processing and characterisation. Mater. Sci. Forum 426 (2003) 2417-2422


  ČísloNázev
  21-24805S Řízení rozhraní v bezolovnatých feroelektrických-dielektrických kompozitech pro zlepšení jejich elektromechanických vlastností
  17-12546S Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory
  17-08153S Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
  263476 RoLiCer - Zvýšení spolehlivosti a životnosti keramických součástí pomocí víceúrovňového modelování degradace a poškození
  GAP108/11/1644 Lomově mechanické charakteristiky rozhraní materiálů s nízkou houževnatostí
  M100410902 Lomové chování rozhraní typu keramika-keramika a kov-keramika u vrstevnatých materiálů
  GA106/09/1101 Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny
  MEB060714 Vliv kontaktních napětí na výsledky „THE BALL ON THE THREE BALLS“ zkoušky
  ME08051 VZNIK SEKUNDÁRNÍCH KUŽELOVÝCH TRHLIN U BIAXIÁLNÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY KERAMIK
  ME854 (1016/2006-32) Synergie účinků struktury a podmínek zkoušení na hodnocení odolnosti vůči porušení keramik
  2005-23 Korekce hodnot lomové houževnatosti konstrukčních keramik z hlediska statistických účinků velikosti
  106/05/P119 Rozptyl lomové houževnatosti u keramik a kompozitů s křehkou matricí za zvýšených teplot