Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Optický emisní spektrometr GD-PROFILER 2 (HORIBA Jobin Yvon)

Simultánní spektrometr s vysokým rozlišením využívající radiofrekvenčního zdroje doutnavého výboje (RF-GD) pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev.

Simultánní spektrometr s vysokým rozlišením využívající radiofrekvenčního zdroje doutnavého výboje (RF-GD) pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev.


Primární polychromátor - Paschen-Runge 0,5m
Spektrální rozsah 110-620 nm (možná analýza C, O, N, H z VUV oblasti)
Monochromátor – pro skenování a analýzu všech neobsazených vlnových délek na polychomátoru


Kalibrované metody pro kovové materiály – oceli, slitiny kovů na bázi Ni, Ti, Al a profilovou analýzu.