Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Souhra plasticity a magnetismu v alfa-železe a chromu

Řešiteldoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Číslo projektu19-23411S
Interní číslo projektu319120
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Feromagnetické alfa-Fe a antiferromagnetický Cr krystalizují v kubické prostorově středěné mřížce (bcc), která vykazuje vnitřní magnetické uspořádání. Tato otevřená krystalová struktura způsobuje komplexní chování 1/2<111> šroubových dislokací, které nelze vysvětlit podle Schmidova zákona. Role magnetismu na plastické chování těchto kovů navíc nebyla nikdy objasněna. Cílem tohoto projektu je vyplnění mezery ve znalostech o souhře magnetismu a plasticity v alfa-Fe a Cr: (i) realizací podrobných nízkoteplotních experimentů na vysoce čistých monokrystalech obou kovů v tahu a tlaku, a (ii) pomocí teoretických a počítačových studií založených na magnetických potenciálech typu BOP a DFT, které odhalí spojitost mezi přetvořeními v okolí dislokací a změnami magnetických vlastností v jejich okolí. Nízkoteplotní magnetická měření a mikroskopie magnetických sil na základních a zmagnetizovaných vzorcích a následné studie pomocí transmisní elektronové mikroskopie umožní kvantifikaci vztahu mezi magnetismem a plasticitou v těchto materiálech.


2023

Holzer J., Husťák M., Hegrová J., Gröger R.: Grain coarsening of columnar iron polycrystals by repetitive cold work and annealing. Metall. Mater. Trans. A 54 (2023) 439-449

Gröger R., Holzer J., Kruml T.: Twinning and antitwinning in body-centered cubic metals. Comp. Mater. Sci. 216 (2023) 1118742022

Gröger R.: Origin of variable propensity for anomalous slip in body-centered cubic metals. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 30 (2022) 0850072021

Holzer J., Chlup Z., Kruml T., Gröger R.: Plastic deformation of magnetically isotropic Cr single crystals compressed at 77 K. Int. J. Plast. 138 (2021) 102938

Gröger R.: Symmetry-adapted single crystal yield criterion for non-Schmid materials. Int. J. Plast. 146 (2021) 103101

Gröger R., Šremr J., Vydrová J.: Uniqueness and stability of activated dislocation shapes in crystals. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 29 (2021) 0250062020

Gröger R., Vítek V.: Single crystal yield criterion for chromium based on atomistic studies of isolated 1/2[111] screw dislocations. Int. J. Plast. 132 (2020) 102733