Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech

Řešiteldoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Číslo projektu18-07172S
Interní číslo projektu318120
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2018-01-01 - 2020-12-31

Anotace
Současný vývoj v magnetismu pevných látek a nanostruktur vyžaduje nové způsoby manipulace spinové polarizace, které nejsou založeny na tradiční aplikaci vnějších magnetických polí. Předkládaný projekt je zaměřen na teoretický výzkum jevů a systémů nabízejících alternativní přístupy v tomto směru. Budeme studovat mechanismy vedoucí ke spinové akumulaci v nemagnetických systémech a ke spinovým proudům a momentům síly ve fero- a ferimagnetech. Budeme se věnovat zejména jevům souvisejícím se spin-orbitální interakcí (spinový Hallův a Nernstův jev, spin-orbitální silové momenty) a se spinovou dynamikou na femtosekundové škále (odezva magnetizace na krátké laserové pulsy). Vyvineme příslušnou ab initio teorii, kterou budeme aplikovat na složité objemové pevné látky, vrstevnaté struktury a magnetické doménové stěny. Zvláštní pozornost budeme věnovat realistickým systémům se substituční neuspořádaností. Poskytneme též podrobnou analýzu jednotlivých příspěvků k výsledným vlastnostem s cílem vysvětlení nedávných experimentů a predikce perspektivních materiálů a systémů.


2020

Wagenknecht D., Výborný K., Carva K., Turek I.: Antiferromagnetic CuMnAs: Ab initio description of finite temperature magnetism and resistivity. J. Magn. Magn. Mater. 513 (2020) 167078

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Methods of electron transport in ab initio theory of spin stiffness. Phys. Rev. B 101 (2020) 134410

Kudrnovský J., Drchal V., Máca F., Turek I., Khmelevskyi S.: Large anomalous Hall angle in the Fe(60)Al(40) alloy induced by substitutional atomic disorder. Phys. Rev. B 101 (2020) 054437

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Theory of spin Hall effect in random Pt-M (M = V, Nb, Ta) alloys. Acta Phys. Pol. A 137 (2020) 717-719

Wagenknecht D., Turek I.: Anisotropy of resistivity in hexagonal late transition metals and their alloys. J. Phys.: Condens. Matter 32 (2020) 1858022019

Wagenknecht D., Šmejkal L., Kašpar Z., Sinova J., Jungwirth T., Kudrnovský J., Carva K., Turek I.: Temperature-dependent resistivity and anomalous Hall effect in NiMnSb from first principles. Phys. Rev. B 99 (2019) 174433

Kudrnovský J., Drchal V., Máca F., Turek I., Khmelevskyi S.: Electron transport in high-entropy alloys: AlxCrFeCoNi as a case study. Phys. Rev. B 100 (2019) 014441

Kudrnovský J., Drchal V., Turek I., Wagenknecht D., Khmelevskyi S.: The spin-disorder resistivity: The disordered local moment approach. Solid State Phenom. 289 (2019) 185-191

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Ab initio theory of the spin-dependent conductivity tensor and the spin Hall effect in random alloys. Phys. Rev. B 100 (2019) 1344352018

Drchal V., Kudrnovský J., Wagenknecht D., Turek I.: Spin-disorder resistivity of random fcc-NiFe alloys. Phys. Rev. B 98 (2018) 134442