Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Teorie magnetických systémů v elektrických a elektromagnetických polích

Řešiteldoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Číslo projektu23-04746S
Interní číslo projektu323040
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2023-01-01 - 2025-12-31

Anotace
Rozvoj informačních a zobrazovacích technologií vyžaduje porozumět mikroskopickým procesům, které řídí reakci magnetických materiálů na vnější pole. Hodláme rozpracovat formalismus pro popis magnetických materiálů v elektrických a elektromagnetických polích a aplikovat jej na technologicky perspektivní jevy a systémy. Náš přístup je založen na kvantově-mechanických výpočtech elektronových stavů, využívá teorii lineární odezvy v případě slabých polí i techniku nerovnovážných Greenových funkcí v případě polí silných a časově závislých. Simultánní použití různých metod na příbuzné problémy umožní pohled z různých perspektiv. Důraz klademe na jednotný relativistický popis transportních vlastností a výměnných interakcí, na ovlivňování magnetických vlastností tenkých vrstev elektrickým napětím a na ultrarychlé změny magnetizace vlivem časově proměnných laserových pulsů. Z materiálového hlediska se soustředíme na vrstevnaté systémy, na substitučně neuspořádané slitiny a na systémy bez inverzní symetrie umožňující vytváření složitých magnetických struktur jako jsou např. skyrmiony.


Nic nebylo nalezeno / nothing found