Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv nesymetrického cyklického zatěžování na počáteční stadia únavového poškozováni konstrukčních materiálů

ŘešitelIng. Jiří Man, Ph.D.
Číslo projektu106/00/D055
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2000-08-31 - 2003-08-30

Anotace
Projekt byl zaměřen na objasnění vlivu asymetrie cyklu na počáteční stadia únavového poškozování konstrukčních materiálů (austenitická nerezavějící ocel typu 316L, niklová superslitina), přičemž důraz byl kladen na studium vlivu středního napětí na povrchový reliéf doprovázející iniciaci únavových trhlin. Povrchový reliéf byl studován pomocí mikroskopických technik s vysokým rozlišením – SEM a AFM. Byly stanoveny experimentální charakteristiky týkající se skluzové aktivity v jednotlivých zrnech, vývoje povrchového reliéfu v závislosti na použitých podmínkách zatěžování (amplituda plastické deformace, hodnota středního napětí) a počtu cyklů. Získané poznatky o povrchovém reliéfu byly analyzovány a kvantifikovány s ohledem na jeho statickou a cyklickou složku.


2004

Man J., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM and TEM study of cyclic slip localization in fatigued ferritic X10CrAl24 stainless steel. Acta Mater. 52 (2004) 5551-55612003

Man J., Obrtlík K., Polák J.: Study of surface relief evolution in fatigued 316L austenitic stainless steel by AFM. Mater. Sci. Eng. A 351 (2003) 123-132

Polák J., Man J., Obrtlík K.: AFM evidence of surface relief formation and models of fatigue crack nucleation. Int. J. Fatigue 25 (2003) 1027-1036

Polák J., Man J., Obrtlík K., Kruml T.: The shape of extrusions and intrusions produced by cyclic straining. Z. Metallkd. 94 (2003) 1327-13302002

Man J., Obrtlík K., Blochwitz C., Polák J.: Atomic force microscopy of surface relief in individual grains of fatigued 316L austenitic stainless steel. Acta Mater. 50 (2002) 3767-3780