Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Servohydraulický zkušební stroj MTS 880 pro termo-mechanickou únavu

Kontaktní osobaIng. Ivo Šulák, Ph.D.

Servohydraulický zkušební stroj umožňující provádět nezávislé mechanické a teplotní cyklické zatěžování v rozsahu teplot od 24°C do 1200°C.

Počítačem řízený zkušební stroj umožňuje provádět cyklické zatěžování při kombinovaném mechanickém a tepelném namáhání v rozsahu teplot od 24°C až do 1200°C. Únavový stroj s kapacitou ± 50 kN je vybaven hydraulickým agregátem s výkonem 25 l/min se servoventilem s kapacitou 16 l/min. Elektronická jednotka se softwarem FlexTest SE umožňuje provádět zkoušky v režimu řízené síly nebo deformace. Mechanické namáhání může být doplněno tepelným namáháním vyvolaným indukčním ohřevem o výkonu 10 kW. Teplota během zkoušky je měřena pomocí termočlánků umístěných uprostřed a na koncích měrné délky zkušebního tělesa a řízena tříkanálovým regulátorem. K příslušenství stroje patří vodou chlazené hydraulické čelisti. Pro zkoušky za normálních teplot mohou být využity také mechanické čelisti. Pro přesné měření deformací během mechanického a tepelného zatěžování se používají vzduchem chlazené extenzometry s keramickými břity. S pomocí tohoto zkušebního stroje lze provádět stanovení únavových charakteristik zejména při cyklickém kombinovaném termomechanickém namáhání v rozsahu teplot od 24°C do 1200°C.