Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vlastnosti a chování hybridních laminátů dural-C/epoxy při cyklickém zatěžování

ŘešitelIng. Alice Chlupová, Ph.D.
Číslo projektuC2041104
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2000-12-31 - 2001-12-30

Anotace
Cílem projektu bylo stanovení materiálových charakteristik a parametrů popisujících chování hybridních laminátových kompozitů, perspektivních pro aplikace v letecké dopravě, při cyklickém namáhání s výraznou asymetrií cyklu. Z výsledků získaných na laminátech složených z materiálů dural-C/epoxy bylo prokázáno, že mechanismus iniciace a zpomalování rychlosti růstu při šíření únavových trhlin způsobené přemosťujícím efektem uhlíkových vláken je obdobný jako u dříve studovaného komerčně vyráběného materiálu GLARE.


Nic nebylo nalezeno / nothing found