Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Chlupová Alice

Ing. Alice Chlupová, Ph.D.

Místnost116b
Telefon+420 532 290 344
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-9775-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina nízkocyklové únavy

Osobní informace
 • 1987-1991 Středoškolské studium
  Střední průmyslová škola stojní v Bruntále
 • 1991-1996 Vysokoškolské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Materiálové inženýrství
 • 1996-1999 Postgraduální doktorské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Fyzikální a materiálové inženýrství


 • 1994-1999 ÚFM AV ČR
  studijní pobyt v oddělení mechanických vlastností ÚFM AV ČR (vypracování diplomové a disertační práce)
 • 1998-2001 ÚFM AV ČR
  Odborný pracovník v oddělení mechanických vlastností ÚFM AV ČR
 • 2001-2004 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině
 • 2004-2010
  Mateřská dovolená
 • od r. 2010 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině či oddělení

 • Činnost
  Únavové chování kompozitních materiálů, laminátů a kovových materiálů při pokojové teplotě a za zvýšených teplot, mechanismy poškození a lomu (iniciace a růst trhlin, vývoj poškození, porušování a únavový lom), vztah mezi mikrostrukturou a únavovým chováním u kovových a kompozitních materiálů, metalografie materiálů a fraktografická analýza lomových ploch (OM, SEM) a další.


  2024

  Hloch S., Poloprudský J., Šiška F., Babinský T., Nag A., Chlupová A., Kruml T.: Erosion development in AISI 316L stainless steel under pulsating water jet treatment. Engineering Science and Technology 50 (2024) 101630

  Šulák I., Chlupová A., Poloprudský J., Svoboda J.: Cyclic plastic response of rotary swaged Fe-14Cr-10Al-4Y2O3 ODS alloy at 1000 -1200 °C. Mater. Character. 207 (2024) 113519

  Šulák I., Chlupová A., Záležák T., Kuběna I., Roth J., Jahns K., Krupp U., Kruml T.: High-temperature fatigue and creep performance of additively manufactured NiCu-based alloy. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 143-153

  Poloprudský J., Gamanov Š., Chlupová A., Klichová D., Nag A., Stolárik G., Hloch S.: Water droplet erosion assessment in the initial stages on AISI 316L using kernel average misorientation. Tribology International 191 (2024) 109165  2023

  Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Obrtlík K.: Effect of heat treatment on the microstructure and fatigue behaviour of AISI 4130 steel. Kovové materiály 61 (2023) 401-407

  Chlupová A., Šulák I., Kuběna I., Kruml T., Roth J., Jahns K.: Comparison of microstructure and properties of nickel-copper alloy prepared by casting and laser powder bed fusion process. Mater. Sci. Forum 1082 (2023) 171-176

  Chlupová A., Hloch S., Nag A., Šulák I., Kruml T.: Effect of pulsating water jet processing on erosion grooves and microstructure in the subsurface layer of 25CrMo4 (EA4T) steel. Wear 524-525 (2023) 204774

  Polák J., Chlupová A.: Mechanisms of intergranular fatigue crack initiation in polycrystalline materials. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 197-202

  Šulák I., Chlupová A., Obrtlík K.: High-temperature low cycle fatigue of nickel-based superalloy IN738LC. Defect Diffus. Forum 422 (2023) 27-32  2022

  Šulák I., Babinský T., Chlupová A., Milovanović A., Náhlík L.: Effect of building direction and heat treatment on mechanical properties of Inconel 939 prepared by additive manufacturing. Journal of Mechanical Science and Technology 36 (2022) 1-6

  Chlupová A., Šulák I., Babinský T., Polák J.: Intergranular fatigue crack initiation in polycrystalline copper. Mater. Sci. Eng. A 848 (2022) 143357

  Man J., Šulák I., Chlupová A., Kuběna I., Douša L., Polák J.: Cyclic plasticity and LCF behavior of AISI 316L austenitic stainless steel manufactured by selective laser melting (SLM). Ninth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2022) 241-246  2021

  Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S.: Identification of Local Microplasticity on Ti6Al4V After Impingement of Periodically Acting Water Clusters. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 63-74

  Švábenská E., Chlupová A., Foldyna J., Schneeweiss O.: Evolution of Microstructure of Silicon Steel After Pulsating Water Jet Treatment. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 219-228

  Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S., Hlaváček P., Foldyna J.: Effect of Standoff Distance on the Erosion of Various Materials. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 164-171

  Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859

  Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Kruml T., Hloch S.: Surface and Subsurface Analysis of Stainless Steel and Titanium Alloys Exposed to Ultrasonic Pulsating Water Jet. Materials 14 (2021) 5212

  Čuha D., Nag A., Chlupová A., Hloch S.: Erosion of Titanium and Aluminium Alloys Using Pulsating Water Jet: Effect of Standoff Distance. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021) 56-66

  Chlupová A., Šulák I., Kunčická L., Kocich R., Svoboda J.: Microstructural aspects of new grade ODS alloy consolidated by rotary swaging. Mater. Character. 181 (2021) 111477  2020

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Dlouhý A., Kruml T.: Effect of heat-treatment on the microstructure and fatigue properties of lamellar gama-TiAl alloyed with Nb, Mo and/or C. Mater. Sci. Eng. A 786 (2020) 139427

  Švábenská E., Pizúrová N., Roupcová P., Chlupová A., Brajer J., Foldyna J., Schneeweiss O.: Effect of shock wave on microstructure of silicon steel. Surfaces and Interfaces 20 (2020) 100415-100425

  Chlupová A., Poczklán L., Man J., Mazánová V., Heczko M., Kruml T.: Character of Fatigue Damage under Axial, Torsional and Biaxial Loading of 316L Stainless Steel. Defect Diffus. Forum 405 (2020) 264-270

  Chlupová A., Šulák I., Svoboda J.: High Temperature Cyclic Plastic Response of New-Generation ODS Alloy. Metals 10 (2020) 804

  Hloch S., Srivastava M., Nag A., Müller M., Hromasová M., Svobodová J., Kruml T., Chlupová A.: Effect of pressure of pulsating water jet moving along stair trajectory on erosion depth, surface morphology and microhardness. Wear 452-453 (2020) 203278  2019

  Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74

  Mazánová V., Heczko M., Škorík V., Chlupová A., Polák J., Kruml T.: Microstructure and martensitic transformation in 316L austenitic steel during multiaxial low cycle fatigue at room temperature. Mater. Sci. Eng. A 767 (2019) 138407  2018

  Man J., Järvenpää A., Jaskari M., Kuběna I., Fintová S., Chlupová A., Karjalainen L., Polák J.: Cyclic deformation behaviour and stability of grain-refined 301LN austenitic stainless structure. MATEC Web Conf. 165 (2018) 06005  2017

  Karol M., Chlupová A., Mazánová V., Kruml T.: Fatigue crack initiation and growth in 316L steel in torsional cyclic loading. Eng. Mech. 23 (2017) 434-437

  Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

  Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Tinoco Navarro H., Chlupová A., Kruml T.: Development of the bulge test equipment for measuring mechanical properties of thin films. METAL 2017 Conf. Proc 26 (2017) 1053-1058

  Man J., Chlupová A., Kuběna I., Kruml T., Man O., Järvenpää A., Karjalainen L., Polák J.: LCF behaviour of 301LN steel: coarse-grained vs. UFG-bimodal structure. Eighth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2017) 205-210

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Beran P., Kruml T.: Effect of Alloying and Thermal Processing on Mechanical Properties of TiAl Alloys. Solid State Phenom. 258 (2017) 501-505  2016

  Chlupová A., Chlup Z., Kruml T.: Fatigue properties and microstructure of quasicrystalline AlFeCrTi alloy. Int. J. Fatigue 91 (2016) 251-256

  Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Polák J., Roupcová P., Beran P., Kruml T.: Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C. Mater. & Design 99 (2016) 284-292  2015

  Polák J., Petrenec M., Chlupová A., Tobiáš J., Petráš R.: Cyclic plastic response of nickel-based superalloy at room and at elevated temperatures. Materials Testing 57 (2015) 119-125  2014

  Kruml T., Chlupová A., Obrtlík K.: Cyclic deformation of a modern TiAl alloy at high temperatures. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 1131-1136

  Chlupová A., Man J., Kuběna I., Polák J., Karjalainen L.: LCF behaviour of ultrafine grained 301LN stainless steel. Proc. Eng. 74 (2014) 147-150

  Petrenec M., Polák J., Tobiáš J., Šmíd M., Chlupová A., Petráš R.: Analysis of cyclic plastic response of nickel based IN738LC superalloy. Int. J. Fatigue 65 (2014) 44-50

  Chlupová A., Obrtlík K., Beran P., Heczko M., Polák J., Kruml T.: Monotonic and cyclic properties of TiAl alloys doped with Nb, Mo and C. Procedia Eng. 74 (2014) 405-408  2011

  Polák J., Petrenec M., Kruml T., Chlupová A.: Cyclic plastic response and fatigue life in symmetric and asymmetric cyclic loading. Procedia Eng. 10 (2011) 568-577

  Šmíd M., Petrenec M., Polák J., Obrtlík K., Chlupová A.: Analysis of the Effective and Internal Cyclic Stress Components in the Inconel Superalloy Fatigued at Elevated Temperature. Adv. Mater. Res. 278 (2011) 393-398  2008

  Obrtlík K., Chlupová A., Petrenec M., Polák J.: Low cycle fatigue of cast superalloy Inconel 738LC at high temperature. Key Eng. Mater. 385-387 (2008) 581-584  2003

  Chlup Z., Todd I., GARCIA-ESCORIAL A., Lieblich M., Chlupová A., O´Dwyer J.: Bulk nanostructured aluminium alloy Al93Fe3Cr2Ti2: Processing and characterisation. Mater. Sci. Forum 426 (2003) 2417-2422


  ČísloNázev
  AVOZ 2041904-I038 Únavové vlastnosti nanostrukturních kvazikrystalických materiálů na bázi hliníku
  106/02/D147 Vliv cyklického namáhání s proměnlivou amplitudou zatížení na únavové chování vlákno-kovových laminátů
  C2041104 Vlastnosti a chování hybridních laminátů dural-C/epoxy při cyklickém zatěžování