Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Servohydraulický zkušební stroj MTS 810 pro únavové zkoušky při teplotách od 24°C až do 1000°C

Kontaktní osobaIng. Ivo Šulák, Ph.D.

Zkušební stroj umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při teplotách od 24°C až do 1000°C.

Počítačem řízený únavový zkušební stroj s kapacitou ± 100 kN je vybaven hydraulickým agregátem s klidným chodem (25 l/min) a servoventilem (38 l/min). Elektronická jednotka se softwarem Teststar IIs, umožňuje provádět zkoušky v uzavřené smyčce v režimu řízené síly nebo deformace. Zkoušky za vysokých teplot (až do 1000 °C) se provádějí za pomocí dělené třízónové odporové pece řízené tříkanálovým regulátorem. Zkušební tělesa se upínají do vysokoteplotních mechanicko-hydraulických čelistí. Měření podélné a příčné deformace se provádí pomocí speciálních vysokoteplotních extenzometrů chlazených vodou. Aplikace: stanovení únavových charakteristik jako křivky životnosti a křivky zpevnění a změkčení různých typů materiálů určených na aplikace pracující za velmi vysokých teplot.