Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Kruml Tomáš

prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.

Místnost112
Telefon+420 532 290 379
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDG-1267-2014
Pozicevedoucí - Skupina nízkocyklové únavy, vědecký pracovník - Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů

Osobní informace
 • 1985-1990 Vysokoškolské studium
  Masarykova univerzita v Brně, Přirodovědecká fakulta, obor Fyzika pevných látek
 • 1992-1996 Postgraduální doktorské studium
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
 • 1996-1997 Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne/Švýcarsko
  Post-doc pobyt na EPFL, odd. Fyziky, Ústav jaderného inženýrství
 • 1998-1999 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR
 • 2000-2003 EPFL Lausanne
  Odborný asistent na EPFL
 • 2003-2005 Ecole des Mines, Nancy/Francie
  Vysokoškolský professor na Ecole des Mines
 • od r. 2005 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR, od r. 2011 vedoucí této skupiny

 • Činnost
  Detailní popis mechanismů plastické deformace materiálů, výzkum degradačních procesů spojených s cyklickou deformací, vývoj experimentálních metod pro mechanické testování tenkých vrstev.
  Materiály: vysokoteplotní intermetalika (TiAl, Ni3Al, superslitiny), progresivní druhy ocelí (ODS, duplexní, austenitické), slitiny s tvarovou pamětí (NiTi), tenké vrstvy (Al–Cu, TiN), modelové materiály (Cu, Ge)


  2020

  Hloch S., Srivastava M., Nag A., Müller M., Hromasová M., Svobodová J., Kruml T., Chlupová A.: Effect of pressure of pulsating water jet moving along stair trajectory on erosion depth, surface morphology and microhardness. Wear 452-453 (2020) 203278

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Dlouhý A., Kruml T.: Effect of heat-treatment on the microstructure and fatigue properties of lamellar gama-TiAl alloyed with Nb, Mo and/or C. Mater. Sci. Eng. A 786 (2020) 139427  2019

  Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74

  Mazánová V., Heczko M., Škorík V., Chlupová A., Polák J., Kruml T.: Microstructure and martensitic transformation in 316L austenitic steel during multiaxial low cycle fatigue at room temperature. Mater. Sci. Eng. A 767 (2019) 138407

  Husák R., Hadraba H., Chlup Z., Heczko M., Kruml T., Puchý V.: ODS EUROFER Steel Strengthened by Y-(Ce, Hf, La, Sc, and Zr) Complex Oxides. Metals 9 (2019) 1148

  Kuběna M., Eliáš M., Zajíčková L., Poduška J., Kruml T.: On the Tensile Tests of Polyurethane and Its Composites with Carbon Nanotubes. Adv. Mater. Sci. Eng. 2019 (2019) 6598452  2018

  Heczko M., Esser B., Smith T., Beran P., Mazánová V., McComb D., Kruml T., Polák J., Mills M.: Atomic resolution characterization of strengthening nanoparticles in a new high-temperature-capable 43Fe-25Ni-22.5Cr austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 719 (2018) 49-60

  Wärner H., Calmunger M., Chai G., Polák J., Petráš R., Heczko M., Kruml T., Johansson S., Moverare J.: Fracture and Damage Behavior in an Advanced Heat Resistant Austenitic Stainless Steel During LCF, TMF and CF. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 843-848

  Spätig P., Heczko M., Kruml T., Seifert H.: Influence of mean stress and light water reactor environment on fatigue life and dislocation microstructures of 316L austenitic steel. J. Nucl. Mater. 509 (2018) 15-28

  Gröger R., Chlup Z., Kuběna I., Kruml T.: Slip activity in molybdenum single crystals compressed at 77 K. Philos. Mag. 98 (2018) 2749-2768  2017

  Mazánová V., Polák J., Škorík V., Kruml T.: Multiaxial elastoplastic cyclic loading of austenitic 316L steel. Frattura ed Integrita Strutturale 11 (2017) 162-169

  Heczko M., Esser B., Smith T., Beran P., Mazánová V., Kruml T., Polák J., Mills M.: On the origin of extraordinary cyclic strengthening of the austenitic stainless steel Sanicro 25 during fatigue at 700 C. J. Mater. Res. 32 (2017) 4342-4353

  Mazánová V., Škorík V., Kruml T., Polák J.: Cyclic response and early damage evolution in multiaxial cyclic loading of 316L austenitic steel. Int. J. Fatigue 100 (2017) 466-476

  Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Beran P., Kruml T.: Effect of Alloying and Thermal Processing on Mechanical Properties of TiAl Alloys. Solid State Phenom. 258 (2017) 501-505

  Heczko M., Spätig P., Seifert H., Kruml T.: Correlation between Dislocation Structures and Mechanical Fatigue Response of 316L Austenitic Steel Loaded with and without Mean Stress at High Temperature in Air and Water Environment. Solid State Phenom. 258 (2017) 534-537

  Heczko M., Polák J., Kruml T.: Microstructure and dislocation arrangements in Sanicro 25 steel fatigued at ambient and elevated temperatures. Mater. Sci. Eng. A 680 (2017) 168-181  2016

  Polák J., Petráš R., Heczko M., Kruml T., Chai G.: Evolution of the cyclic plastic response of Sanicro 25 steel cycled at ambient and elevated temperatures. Int. J. Fatigue 83 (2016) 75-83

  Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

  Kuběna I., Kruml T., Polák J.: Behaviour of ODS Steels in Cyclic Loading. Trans. Indian Inst. Metals 69 (2016) 309-313

  Chlupová A., Chlup Z., Kruml T.: Fatigue properties and microstructure of quasicrystalline AlFeCrTi alloy. Int. J. Fatigue 91 (2016) 251-256

  Weidner A., Kolmorgen R., Kuběna I., Kulawinski D., Kruml T., Biermann H.: Decomposition and Precipitation Process During Thermo-mechanical Fatigue of Duplex Stainless Steel. Metall. Mater. Trans. A 47 (2016) 2112-2124

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Polák J., Roupcová P., Beran P., Kruml T.: Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C. Mater. & Design 99 (2016) 284-292

  Beran P., Heczko M., Kruml T., Panzner T., Petegem S.: Complex investigation of deformation twinning in gama-TiAl byTEM and neutron diffraction. J. Mech. Phys. Solids 95 (2016) 647-662  2015

  Kuběna I., Polák J., Plocinski T., Hébert C., Škorík V., Kruml T.: Microstructural stability of ODS steels in cyclic loading. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 38 (2015) 936-947

  Guth S., Petráš R., Škorík V., Kruml T., Man J., Lang K., Polák J.: Influence of dwell times on the thermomechanical fatigue behavior of a directionally solidified Ni-base superalloy. Int. J. Fatigue 80 (2015) 426-433  2014

  Beran P., Petrenec M., Heczko M., Smetana B., Žaludová M., Šmíd M., Kruml T., Keller L.: In-situ neutron diffraction study of thermal phase stability in a gamma-TiAl based alloy doped with Mo and/or C. Intermetallics 54 (2014) 28-38

  Polák J., Petráš R., Heczko M., Kuběna I., Kruml T., Chai G.: Low cycle fatigue behavior of Sanicro 25 steel at room and at elevated temperature. Mater. Sci. Eng. A 615 (2014) 175-182

  Hutař P., Kuběna I., Ševčík M., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Small fatigue crack propagation in Y2O3 strengthened steels. J. Nucl. Mater. 452 (2014) 370-377

  Hutař P., Kuběna I., Šmíd M., Ševčík M., Kruml T., Náhlík L.: Description of small fatigue crack propagation in ODS steel. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 911-916

  Kuběna I., Polák J., Marmy P., Kruml T.: A comparison of microstructure evolution due to fatigue loading in Eurofer 97 and ODS Eurofer steels. Procedia Eng. 74 (2014) 401-404

  Chlupová A., Obrtlík K., Beran P., Heczko M., Polák J., Kruml T.: Monotonic and cyclic properties of TiAl alloys doped with Nb, Mo and C. Procedia Eng. 74 (2014) 405-408

  Kruml T., Obrtlík K.: Microstructure degradation in high temperature fatigue of TiAl alloy. Int. J. Fatigue 65 (2014) 28-32

  Polák J., Petráš R., Heczko M., Kruml T., Chai G.: Analysis of Cyclic Plastic Response of Heat Resistant Sanicro 25 Steel at Ambient and Elevated Temperatures. Procedia Eng. 74 (2014) 68-73

  Kruml T., Chlupová A., Obrtlík K.: Cyclic deformation of a modern TiAl alloy at high temperatures. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 1131-1136  2013

  Saada G., Kruml T.: Removal of plastic instabilities by reversal of the applied stress. Philos. Mag. 93 (2013) 256-271

  Polák J., Obrtlík K., Petrenec M., Man J., Kruml T.: Mechanisms of high temperature damage in elastoplastic cyclic loading of nickel superalloys and TiAl intermetallics. Procedia Eng. 55 (2013) 114-122

  Kruml T., Martin J.: Dislocation densities and internal stress in Ni3Al. Philos. Mag. 93 (2013) 50-59

  Kuběna I., Kruml T.: Fatigue life and microstructure of ODS steels. Eng. Fract. Mech. 103 (2013) 39-47  2012

  Kuběna I., Fournier B., Kruml T.: Effect of microstructure on low cycle fatigue properties of ODS steels. J. Nucl. Mater. 424 (2012) 101-108

  Giordana M., Giroux P., Alvarez-Armas I., Sauzay M., Armas A., Kruml T.: Microstructure evolution during cyclic tests on EUROFER 97 at room temperature. TEM observation and modelling. Mater. Sci. Eng. A 550 (2012) 103-11

  Fournier B., Steckmeyer A., Rouffie A., Malaplate J., Garnier J., Ratti M., Wident P., Ziolek L., Tournie I., Rabeau V., Gentzbittel J., Kruml T., Kuběna I.: Mechanical behaviour of ferritic ODS steels - Temperature dependancy and anisotropy. J. Nucl. Mater. 430 (2012) 142-149

  Man J., Vystavěl T., Weidner A., Kuběna I., Petrenec M., Kruml T., Polák J.: Study of cyclic strain localization and fatigue crack initiation using FIB technique. Int. J. Fatigue 39 (2012) 44-53  2011

  Man J., Obrtlík K., Petrenec M., Beran P., Smaga M., Weidner A., Dluhoš J., Kruml T., Biermann H., Eifler D., Polák J.: Stability of austenitic 316L stainless steel against martensite formation during cyclic straining. Procedia Eng. 10 (2011) 1279-1284

  Kruml T., Kuběna I., Polák J.: Fatigue behaviour and surface relief in ODS steels. Procedia Eng. 10 (2011) 1690-1695

  Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Seitl S., Kruml T., Polák J.: Fatigue crack propagation rate in EUROFER 97 estimated using small specimens. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 325-328

  Polák J., Petrenec M., Man J., Kruml T.: Cyclic plasticity and cyclic creep in austenitic-ferritic duplex steel. Key Eng. Mater. 465 (2011) 431-434

  Polák J., Petrenec M., Kruml T., Chlupová A.: Cyclic plastic response and fatigue life in symmetric and asymmetric cyclic loading. Procedia Eng. 10 (2011) 568-577

  Couteau O., Kruml T., Martin J.: About the activation volume for cross-slip in Cu at high stresses. Acta Mater. 59 (2011) 4207-4215

  Saada G., Kruml T.: Deformation mechanisms of nanograined metallic polycrystals. Acta Mater. 59 (2011) 2565-2574

  Kruml T., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part I. Nucleation and small crack growth kinetics. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 2-6

  Kruml T., Hutař P., Náhlík L., Seitl S., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part II. Comparison of small and long fatigue crack growth. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 7-12  2003

  Polák J., Man J., Obrtlík K., Kruml T.: The shape of extrusions and intrusions produced by cyclic straining. Z. Metallkd. 94 (2003) 1327-1330


  ČísloNázev
  19-00408S Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujícím vodním paprskem
  18-03615S Popis šíření únavové trhliny v podmínkách velké plastické zóny na jejím čele
  15-08826S Mechanismy poškození při víceosém cyklickém namáhání
  P107/11/0704 Optimalizace struktury a vlastnosti moderních vysokoteplotních litých materiálů legovaných uhlíkem pomocí komplexního tepelného zpracování
  106/09/1954 Role oxidické disperze při únavovém chování ODS ocelí