Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Pokročilé svařované konstrukce pro zvýšení bezpečnosti v letectví

Řešitelprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Číslo projektuCK02000025
Interní číslo projektu102120
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2021-01-01 - 2024-04-30

Anotace
Hlavním cílem projektu je návrh, výroba a zkoušky 3 ks prototypů modernizovaného svařovaného motorového lože z materiálu ocel AISI 4130 HT125. Vedlejším cílem je zpřesnění metod predikce únavové životnosti svařovaných konstrukcí a materiálový výzkum.
   


2023

Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Obrtlík K.: Effect of heat treatment on the microstructure and fatigue behaviour of AISI 4130 steel. Kovové materiály 61 (2023) 401-407