Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Optimalizace struktury a vlastnosti moderních vysokoteplotních litých materiálů legovaných uhlíkem pomocí komplexního tepelného zpracování

Řešitelprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Číslo projektuP107/11/0704
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2010-12-31 - 2014-12-30

Anotace
Podstatou navrhovaného projektu je vývoj nových moderních vícefázových litých slitin gama TiAl-8Nb-X legovaných odstupňovaným množstvím uhlíku (0,2 až 1 at. %). Teplotně mechanická stabilita těchto slitin dosud vyráběných pouze metodami práškové metalurgie bude zajištěna získáním lamelární struktury vytvrzené vhodně rozloženými precipitáty. Komplexní tepelné zpracování pro dosažení uvedeného strukturního stavu bude optimalizováno s ohledem na aplikace těchto materiálů při vysokých teplotách, mezi něž patří lopatky plynových turbín či rotor turbodmychadla a u nichž se jako rozhodující poškozující mechanismus za reálných podmínek namáhání uplatňuje interakce creepu a únavy. Studium struktury nově vyvinutých litých slitin a její teplotně mechanické stability bude provedeno jak při jejich přípravě po tepelném zpracování tak zejména po zkouškách za vysokých teplot v podmínkách creepově-únavového namáhání. Ke strukturnímu rozboru bude využito neutronové difrakce (experimenty in-situ a post-mortem), transmisní elektronové mikroskopie (TEM) a dalších moderních experimentálních technik.


2017

Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Beran P., Kruml T.: Effect of Alloying and Thermal Processing on Mechanical Properties of TiAl Alloys. Solid State Phenom. 258 (2017) 501-5052016

Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Polák J., Roupcová P., Beran P., Kruml T.: Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C. Mater. & Design 99 (2016) 284-292

Beran P., Heczko M., Kruml T., Panzner T., Petegem S.: Complex investigation of deformation twinning in gama-TiAl byTEM and neutron diffraction. J. Mech. Phys. Solids 95 (2016) 647-6622014

Kruml T., Obrtlík K.: Microstructure degradation in high temperature fatigue of TiAl alloy. Int. J. Fatigue 65 (2014) 28-32

Kruml T., Chlupová A., Obrtlík K.: Cyclic deformation of a modern TiAl alloy at high temperatures. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 1131-1136

Chlupová A., Obrtlík K., Beran P., Heczko M., Polák J., Kruml T.: Monotonic and cyclic properties of TiAl alloys doped with Nb, Mo and C. Procedia Eng. 74 (2014) 405-408

Beran P., Petrenec M., Heczko M., Smetana B., Žaludová M., Šmíd M., Kruml T., Keller L.: In-situ neutron diffraction study of thermal phase stability in a gamma-TiAl based alloy doped with Mo and/or C. Intermetallics 54 (2014) 28-38

Petrenec M., Vraspírová E., Němec K., Heczko M.: Effect of cyclic heat treatment on cast structure of TiAl alloy. Key Eng. Mater. 586 (2014) 222-2252013

Polák J., Obrtlík K., Petrenec M., Man J., Kruml T.: Mechanisms of high temperature damage in elastoplastic cyclic loading of nickel superalloys and TiAl intermetallics. Procedia Eng. 55 (2013) 114-122