Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujícím vodním paprskem

Spoluřešitelprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Číslo projektu19-00408S
Interní číslo projektu319310
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Technologie řezání materiálů vodním paprskem je běžně používaná. Kontinuální vodní paprsek nemá na kovové materiály velký účinek, řezání je převážně umožněno unášením abraziva. Na Ústavu Geoniky bylo vyvinuto zařízení s některými patentovanými částmi, které vodní paprsek rozbije na malé kapky (pulzující vodní paprsek, PWJ). PWJ zasáhne povrch cílového materiálu při vyšším nárazovém tlaku. Cílem je studovat integritu a strukturu materiálu v počátečních erozních stádiích během interakce PWJ s materiálem. První experimenty prokázaly, že při vhodném užití PWJ dochází k deformaci povrchové vrstvy materiálu a k ovlivnění únavové životnosti. PWJ má tedy pravděpodobně podobný účinek jako kuličkování. V rámci tohoto projektu chceme aplikovat PWJ na povrch 2 materiálů a podrobně charakterizovat změny na povrchu a v povrchové vrstvě materiálů pomocí rtg. difrakce, měřením mikrotvrdosti, profilometrií a elektronovou mikroskopií (SEM, TEM). Souběžně budou probíhat únavové zkoušky s cílem nalezení ideálních parametrů PWJ pro prodloužení životnosti materiálů.


2022

Poloprudský J., Nag A., Kruml T., Hloch S.: Effects of liquid droplet volume and impact frequency on the integrity of Al alloy AW2014 exposed to subsonic speeds of pulsating water jets. Wear 488-489 (2022) 2041362021

Říha Z., Zeleňák M., Kruml T., Poloprudský J.: Comparison of the disintegration abilities of modulated and continuous water jets. Wear 478-479 (2021) 203891

Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S., Hlaváček P., Foldyna J.: Effect of Standoff Distance on the Erosion of Various Materials. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 164-171

Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Kruml T., Hloch S.: Surface and Subsurface Analysis of Stainless Steel and Titanium Alloys Exposed to Ultrasonic Pulsating Water Jet. Materials 14 (2021) 52122020

Hloch S., Srivastava M., Nag A., Müller M., Hromasová M., Svobodová J., Kruml T., Chlupová A.: Effect of pressure of pulsating water jet moving along stair trajectory on erosion depth, surface morphology and microhardness. Wear 452-453 (2020) 203278

Mihálik M., Roupcová P., Tarasenko R., Hoser A., Mihálik M.: Magnetism in NdMn0.1Fe0.9O3 compound. J. Magn. Magn. Mater. 502 (2020) 166539